İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail KONCUK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER’in deprem bölgesinde yaptığı ziyarette “Ülke genelinde yabancılara konut ve toprak satışı derhal durdurulmalıdır.” sözü üzerine konu ile ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırmasında 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi göre gerçekleştirilen, plansız olarak yabancılara yapılan konut satışlarının yıldan yıla ciddi oranda arttığını, 2022 yılında ise bir önceki yıla göre %15,2 artış yaşandığını resmi verilerle gözlemlendiğine vurgu yaparak “Ülke genelinde yabancılara konut ve toprak satışının derhal durdurulması” gerektiğine dikkat çekti.

Koncuk "Bu durum, konut satışı sonucunda önlenemeyen iki problemi de ön plana çıkarmıştır. Birincisi demografik yapının değişmesine sebebiyet vermiş, ikincisi ise ülkemizde barınma sorununu kontrol edilemez hale getirmiştir. Bu durumda ev sahibi olmak neredeyse hayal haline gelirken, özellikle büyük kentlerde yüksek kira maliyetlerinden dolayı öğrenci, emekli, işçi ve memur milyonlarca vatandaşımız barınma sorunu yaşamaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için yabancıya konut satışı geçici süreyle askıya alınmalıdır" dedi. 

Koncuk şöyle deam etti:

"Askıya alma süreci depremin vurduğu 11 ilde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya Elâzığ ve Hatay’da doğrudan etkilenen/zarar gören vatandaşlarımızın hakkının korunması ve toprak bütünlüğümüz açısından yararlı olacaktır.

          40 asırlık Türk yurdunu düşman işgalinde bırakmayan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Hatay benim şahsi meselemdir.” şiarıyla; yuvasını, hatıralarını, hayallerini, emeğini, sevdiklerini ve doğduğu şehri terk edip bilinmeyene giden depremzede vatandaşlarımızın, kadim medeniyetlere başkentlik yapmış ata yurtlarına, şehirlerine dönmelerini sağlanması adına Meclis Araştırması açılmasının elzemdir.

Demografik yapının değişmesi engellenmelidir!

Ülkemiz, 6/02/2023 tarihinde yaşadığımız 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ve aynı büyüklükteki artçılarının ardından tarihsel olarak 11 ilimiz demografik değişim tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. İnsan haklarına paralel olarak başka ülkede yabancıya ölçülü bir şekilde mülkiyet veya sınırlı ayni hak tanınırken, ülkemizde 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi göre gerçekleştirilen satışların, yasal satış sınırları içinde olup olmadığı tartışmaya açıktır. Buna riayet edilmemesi durumunda, toprak bütünlüğü, güvenliği ve ülkemizin stratejik konumu tehlikeye açık hale gelecektir.

21 Nisan 2022 Perşembe günü Resmî Gazete’ de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'deki gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılara çeşitli destekler sağlanacağı belirtilmiştir. Bu durum önlenemez sorunları beraberinde getirirken, önlenemeyen en büyük problem, barınma olarak ön plana çıkmıştır.

Ülkemizde barınma sorunu kontrol edilemez hale gelmiştir!

Ev sahibi olmak neredeyse hayal haline gelirken, özellikle büyük kentlerde yüksek kira maliyetlerinden dolayı öğrenci, emekli, işçi ve memur, milyonlarca vatandaşımız barınma sorunu yaşamaktadır."