Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şubesinin 15. Olağan Genel Kurulu sonunda seçilen yönetim kurulu üyelerince yeniden Şube Başkanlığına seçilen Dr. Mehmet Tatar, ilk açıklamasında “Çevre sorunları, günümüzde doğa-insan ilişkisi ekseninde yeniden ele alınmalıdır” dedi.

“JEOLOJİ BİLİM VE UYGULAMALARI YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP”

Deprem ve doğa olaylarının; kentlerin yer seçiminden başlayarak, insan odaklı “afet dirençli kentler” yaratılmasında jeoloji bilim ve uygulamalarının ne kadar yaşamsal bir önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Dr. Tatar, “Oda olarak, Doğa olayları ile ilgili olarak daha önceki dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de halkımızı uyarmaya ve depremle yaşamamız gerektiği gerçeğini aktararak, bilinçlendirme çalışmalarıma devam edeceğiz” diye konuştu.

“SORUNLARIN AŞILMASINDA ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Jeoloji Mühendisleri Odası Olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydeden JMO Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar şöyle konuştu:

“İnsanın her şeyden önce belirli bir bilgi ve bilince erişmesi ve açgözlülükten kaçınması zorunludur. Yetkili ve ilgililerin de bu gerçeği görmesi gerekmektedir. Bugünün ve geleceğin kuşaklarına, duygusal ekolojik akıllarını kullanması öğretilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle belediyelerde afetlerle ilgili birimlerde liyakata önem verilmeli mutlaka jeoloji mühendisleri istihdam edilmelidir. Oda olarak bilimden ve mesleki deneyimlerden elde ettiğimiz deneyimlerle, sorunların aşılmasında “çözüm ortağı” olmaya devam edeceğimizi tekrarlıyoruz”

JMO’nun Yeni Yönetimden “Doğa ve İnsan” Vurgusu

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Jeoloji Mühendisleri Odası yönetim kurulunca yapılan görev bölümü şöyle:

Başkan: Dr. Mehmet Tatar, II.Başkan: Mustafa Kemal Mengeloğlu, Yazman: Güvenç Demirkan, Sayman: Meltem Akdoğan,  (Mesleki Uygulamalar Üyesi) Hasine Akın, (Sosyal İlişkiler ve İletişim Üyesi) Arda SIRLIBAŞ ve (Yayın Üyesi) Mete Güveloğlu