Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının deprem bölgesinde mağduriyete sebep olduğunu vurgulayan Nermin Yıldırım Kara, “15 Temmuz tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete ile kanunlaşan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının deprem sebebiyle oluşan ekonomik kayıpların telafi edilmesi için hazırlandığı söylenmişti. Ancak bunun depremden daha çok yönetilemeyen ekonominin bir sonucu olduğunu biliyoruz. Maalesef iktidar her zaman yaptığı gibi yine faturayı yurttaşlara çıkarmayı uygun gördü. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ek MTV konusunu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştık, 28 Eylül 2023 tarihinde gündeme alınmasına rağmen iptal edilmedi. Deprem bölgesinin muaf tutulacağı ilan edilen bu düzenlemenin uygulanışı ise tam bir karmaşıklığa ve sorunlar yumağına sebep oldu. 28 Temmuz 2023 tarihli ve 32262 sayılı Resmî Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğe göre; deprem tarihi itibarıyla deprem bölgesinde kayıt ve tescilli olan taşıtların istisna olarak tutulacağı ilan edildi. Bu düzenlemenin ikametgaha göre yapılmaması deprem bölgesinde yaşamasına rağmen aracı farklı şehir plakası taşıyan depremzedeler için ciddi bir mağduriyet yarattı. Örneğin 2017’de Hatay’da 34 plakalı bir araç alan yurttaşımız, plaka bedeli masrafından da kaçınmak için o tarihlerde plakasını bulunduğu şehre tescillememişti. Yıllardır Hatay’da ikamet etmesine ve depremden etkilenmesine rağmen Ek MTV ödemek zorunda kaldı. Diğer yandan; başka bir şehirde ikamet edip aracı deprem bölgesindeki bir şehirde tescilli olanlar ise ödemeden muaf tutuldu. Doğru düşünülmemiş bu uygulama yüzünden bazı depremzede yurttaşlarımız yaralarının sarılmasından çok ciddi bir adaletsizlik ve ödeme yüküyle baş başa bırakıldı. Birçok yurttaşımız da vergi dairelerine konuyla ilgili başvurduğunda yetkili mercii bulamadıklarını ifade ediyorlar.” dedi. 

AYNI ŞEHİRDE VE AYNI ŞARTLARDA FARKLI UYGULAMAYA TABİ TUTULDULAR 

Kiracıların ve özellikle kamu personellerinin de mağdur olduğunu ifade eden Yıldırım-Kara, “Kanunda istisnalar bölümü açıklanırken deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtların da Ek MTV’den muaf tutulacağı ifade ediliyor ve burada plakanın hangi şehre tescilli olduğuna bakılmıyor. Ancak bu maddeyle de kiracıların dışarıda bırakıldığını görüyoruz. Eğer kiracıysanız bu maddeden de faydalanamıyorsunuz ve yine ek ödemeye tabi tutuluyorsunuz. Oysa ki çok benzer bir yıkımı deneyimliyorsunuz. Yine deprem kentlerine çok daha önceden gelmiş öğretmenler, polisler, askerler ve memurlar var. Daha önce görev yaptıkları yerlerden araçlarını almışlar ve plakaları oraya tescilli. Düzenlemedeki belirsizlik yüzünden onların da sorun yaşadığını görüyoruz. Şimdi aynı şehirde ve aynı şartlarda farklı uygulamaya tabi tutulan depremzedelere iyilik mi yapmış oluyorsunuz? Depremin yaralarını sarmak için çıkardığınız kanunla yine belli sayıda depremzedeye fatura mı kesiyorsunuz? Yurttaşlar kanun gereği bu ödemeleri yapmak zorunda kaldı. Bu şekilde mağduriyet yaşayan depremzedeler ikametgâh adreslerine göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tespit edilerek ödemeleri geri iade edilmeli, ödemesini yapmayanların da borcu silinmelidir.” dedi.