Burhanettin Bulut Sağlıkçılarla

Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nün önünde sağlık alanında yaşanan şiddete tepki gösteren TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Bulut, “Ülkemizde yaşamın her anında, her yerde tanık olduğumuz şiddet başlı başına toplumsal bir sorun haline geldi” dedi. İnsan sağlığına hizmet gibi kutsal bir görevi yürüten sağlık çalışanlarına şiddetin diğer çalışanlara göre 16 kat daha fazla olduğunu belirten Bulut, şöyle devam etti:

Her gün doktorlar, sağlık emekçileri kabul edilemez bir şekilde sözlü veya fiziki şiddete uğruyor. Duymaya alıştığımız ancak asla kanıksamak istemediğimiz bir şiddet olayı da Konya’da yaşandı. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı görevi başında katledildi.

"HEKİMLİK MESLEĞİ KATLEDİLDİ"

Aslında Konya’da sadece bir hekim değil, hekimlik mesleği de katledildi. Uzun zamandır iktidar hekimlik mesleğini katlediyor. Bunlar zihniyet olarak okumuş insana karşılar. Sorumluları sadece katleden caniler değildir. Bugünkü iktidar sorumludur. İki defa Sağlıkta Şiddet Yasası’nı getirdiler “mış” gibi yaptılar. Cezasızlık kültürü tüm şiddet vakalarında olduğu gibi burada da ana faildir.  Bu şiddetin sorumlusu şiddeti uygulayanlara sus pus olanlardır.  Hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” diyenlerdir. Sağlıkçıların etkin bir sağlıkta şiddet yasası istemesine sırtını dönenlerdir.  

"ETKİN BİR YASA ÇIKARMALIYIZ"

Bu şiddet iklimini yaratanlardan mutlaka hesap soracağız! Hastanelerde güvenlik önlemleri artırılmalıdır.  Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için sağlık bileşenlerinin de katılımıyla etkin bir yasa çıkarılmalıdır. Pandemide canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına karşı bu yasayı çıkarmak boynumuzun borcudur.