Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve Türk Girişim ve İş Dünyası (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez'in açılış konuşmasıyla başlayan genel kurula SEDEFED üyesi 48 derneğin delegeleri de katıldı. Divan Başkanlığına Sefa Targıt'ın, Divan Başkan Yardımcılığına da Ali Avcı'nın seçilmesi ile başlayan genel kurulda, Denetim ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile mali tabloları ibra edildi.
 
Erdem: “Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz”
SEDEFED Başkanı Emine Erdem genel kurul açılışında yaptığı konuşmada federasyonun 20 yıllık tarihi ile Cumhuriyetin ikinci yüzyılını hatırlatarak, dönüşümler çağında önemli değişimlere tanıklık işaret ederek şunları vurguladı: “Ülkemizin önde gelen sektörlerini temsil eden, sürdürülebilir rekabetçiliği odağına alan bir sivil toplum örgütü olarak gönüllü, şeffaf ve bağımsız kimliğimizle ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlamayı hedefleyerek bugünlere dek geldik. Bu süre zarfında ülkemizi ve dünyamızı bekleyen değişimlere, yeniliklere, risklere, fırsatlara uyum sağlamak amacıyla yeni stratejiler oluşturmaya ve bakış açımızı tazelemeye de gayret ettik.” 
 

Ülkemizin alanında uzman ve yetkin sektörel derneklerini bir araya getiren SEDEFED'in 12. Olağan Genel Kurulu, 29 Şubat 2024 tarihinde Radisson Blu Şişli'de gerçekleştirildi.
 
Uluslararası iş birlikleri geliştirmeye ve ekonomi politiklarına savunuculuk ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Erdem, SEDEFED'in yeni dönem vizyonu ile ilgili de şöyle konuştu: “İnşaattan plastiğe, otomotivden tedarik zincirine, tarımdan madenciliğe, lojistikten dijital yönetim alanlarına kadar genişleyen bir yelpazede ülkemizin üreten, değer yaratan, değeri yaygınlaştıran sektörlerin temsilcileri olarak iyi bir gelecek inşası için çalışıyoruz. Bunun için toplumların daha sürdürülebilir, adil ve yenilikçi bir geleceğe doğru ilerlemesine rehberlik etmek sorumluluğumuz var. Bizler o yüzden aynı zamanda bu ülkenin geleceği için de çalışıyoruz; çalışmaya da devam edeceğiz.”
 
Süleyman Sönmez: “Toplumsal refah artışının anahtarı eğitim”
Her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke hayal ettiklerini aktaran TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez açılış konuşmasında, kadınlar, gençler ve eğitim konusuna özel bir yer ayırdı. “Gelişmiş bir ekonomi için, gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir Türkiye hayal ediyoruz” diyen Sönmez, şöyle devam etti:
“Bu hayale de kadınlar ve gençlerin eşit imkanlara sahip olduğu, ekonomiye tam eşitlikçi bir anlayışla katıldıkları kapsayıcı ve akılcı politik adımlarla ulaşacağımıza inanıyoruz. Beyin gücümüzü beyin göçünde kaybetmeden; analitik düşünebilen, dünyaya-bilime ve bilgiye açık nesiller yetiştirmek; çocuklar ve gençlerin önüne yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni ufuklar ve yeni umutlar inşa etmek ana önceliğimiz olmalıdır. Yaratıcı fikirlerin, girişimci ruh ve yenilikçiliğin ancak eleştirel düşüncenin hayata geçtiği toplumlarda ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ve bunun için de ezberci değil, özgürlükçü ve yenilikçi bir eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var. Gençlik varsa gelecek var; eğitim varsa verimlilik, refah ve kalkınma var.”
 
Yeni Yönetim Kurulu Organları Seçildi
SEDEFED 12. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu ve yönetim organlarının seçimi de yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu, kendi arasında yapmış olduğu oylama ile 2024-2027 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Emine Erdem'i seçti.