Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Türk tarımında hayati gerçeklere dikkat çekti. Türkiye’nin deprem gerçeğiyle birlikte kuraklık gerçeğiyle de yüzleşmesi gerektiğini belirten Başkan Girmen, “Bu afetin bizlere çok net ifade ettiği konuların başında tarım arazilerinin imara açılmaması gerçeği gelmektedir. Bu toprakların imara açılması sadece can güvenliğini değil gıda güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 ilde yaşanan yıkımlardan duyduğu üzüntüyü  paylaşan, depremden zarar gören illere yaptığı inceleme ve destek çalışmalarının ardından açıklama yapan Başkan Girmen, “Tarımsal üretimde üretim zincirinin sekteye uğramaması gerekmektedir. Hükümet alacağı kararlarla üreticileri sahada tutmalıdır” diye konuştu.

GİRMEN UYARDI, ÖNERİLERİNİ SUNDU…

Depremin etkilediği on bir ilin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payının yüzde 10 olduğuna dikkat çeken Başkan Girmen, “Bu şehirlerin tarım alanları içindeki payı yüzde 17, tarımsal üretimdeki payı ise yüzde 15’tir. Ayrıca bu illerimiz ülke ihracatının yüzde 8,5’ini gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bölgedeki ekonomik faaliyetlerin durması veya yavaşlamasının ekonomiye olumsuz etkisi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Afetin etkilediği on bir ilin toplam ticaret hacminin 22 milyar TL olarak göründüğüne işaret eden Başkan Süleyman Girmen, şunları söyledi:

“Antep fıstığının yüzde 82,7’si, pamuğun yüzde 72’si, narenciyenin yüzde 57’si, mısırın yüzde 33’ü, buğdayın yüzde 20’si, zeytinin yüzde 16’sı afet bölgesindeki illerde üretiliyordu. Hayvansal üretim bu rakamların dışındadır. Tarımsal üretimin azalması ülke genelinde gıda fiyatlarının artmasına ayrıca tarım sektörünün küçülmesine sebep olur.

NELER YAPILABİLİR?

Açıkta kalan hayvanlara barınak temin etmek, yem su veterinerlik gibi giderleri karşılamaya yönelik organize tedbirler alınabilir. Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanlarla ilgili makine parkları kurulabilir. Bölgedeki üreticiler için farklı kırsal kalkınma destekleri planlanarak öncelikli olarak desteklerden yararlanmaları sağlanabilir. Bu arada gözden kaçan önemli bir konuda depremden sonra mevsimsel tarım işçiliğinde meydana gelecek muhtemel sorunlar için şimdiden tedbir alınmaya başlanmalıdır. Küresel iklim değişikliği gölgesinde üretim giderek zorlaşmaktadır. Dünya bankası verilerine göre Türkiye 45.4 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile dünya sıralamasında 15. sıraya gerilemiştir. Yenilikçi ve planlı tarım yöntemleriyle tekrar üst sıralara yükselmek mümkündür. Tüm dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye’de bir yandan artan nüfus artışıyla beraber artan gıda talebi, diğer yanda şehirleşmeyle beraber azalan tarım alanları. Ormanların yok edilmesiyle tetiklenen iklim değişikliği, yaşanan kuraklık, azalan üretim ilerleyen yıllarda çok daha ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır. Özetle talep artıyor arz düşüyor.”

“TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILMASIN”

Türkiye’nin önünde deprem ve kuraklık gerçeğinin durduğuna dikkat çeken Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, tarım arazilerinin imara açılmasının büyük tehlikelerine de işaret etti. Başkan Girmen, “Bu afetin bizlere çok net ifade ettiği konuların başında tarım arazilerinin imara açılmaması gerçeği gelmektedir. Bu toprakların imara açılması sadece can güvenliğini değil gıda güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır” ifadelerini kullandı.