Çulhaoğlu'ndan "Sistem" açıklaması

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet ÇULHAOĞLU,"iktidarımızda getireceğimiz İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile Milletimizenefes aldıracak ve tek adam sistemini ortadan kaldıracağız" dedi.

Çulhaoğlu'ndan "Sistem" açıklaması
banner686

Çulhaoğlu yaptığıaçıklamada; şu görüşlere yer verdi;

"Getireceğimiz bu sistemde öncelikle Cumhurbaşkanı partili olmayacak, tarafsız olacak, Cumhurbaşkanı, yalnızca bir dönem görev yapabilecek ve görev süresi 6 yıl olacak. Görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasete dönemeyecek. Cumhurbaşkanı, kişilik hakları itibarıyla diğer vatandaşlarımız ve kamu görevlileri gibi genel hakaret suçuna ilişkin düzenleme kapsamında korunacak. Bakanlar, Başbakan tarafından milletvekilleri arasından seçilecek, milletin seçtiği meclise karşı sorumlu olacak. Türkiye Cumhuriyeti, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetilecek. Meclis dışından Bakan atanamayacak. Yasama yetkisi ve gücü sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti adına, bütçenin kabulü ve denetiminde etkin hale gelecek, keyfiyetle yapılan ödenek üstü harcama uygulamasına son verilecek.

Demokrasimizin en önemli ayaklarından biri yerel yönetimlerdir. Merkezi yönetimle, yerel yönetimler arasındaki yetki dağılımı iktidar ve muhalefet belediyesi ayrımı olmadan, milli iradeye saygı duyulacak şekilde düzenlenecek. Devletin veya siyasetin hiçbir kurumu Anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyi aşarak başka bir kurum üzerinde vesayet kuramayacak. Merkez Bankası’nı siyasi müdahalelere kapatacağız. Merkez Bankası Başkanı Bakanlar Kurulu tarafından 5 yıllığına atanacak. Sayıştay’ın denetim yetkileri artırılacak. Hükûmetin bütün harcamaları, istisnasız olarak, Sayıştay denetimine açık olacak. Harcamaların nerelere ve ne miktarda yapıldığı, şeffaf bir şekilde, Sayıştay tarafından incelenecek. Milletin parasını harcarken sığınılan, “Ticari Sır” saçmalığına son verilecek.Milletimizin her bir ferdi, şerhsiz şartsız, kanun önünde eşit olacak. Suç işlediği takdirde, bağımsız ve tarafsız yargı önünde, hukukun üstünlüğü prensibi uyarınca, adilce yargılanacak. Anayasaya, hâkim ve savcıların coğrafi teminatını sağlayan hüküm konulacak. Aynı zamanda, Hâkim ve Savcılar Kurulunun yapısı ve üye atama sistemi de değiştirilecek.

Hâkim ve Savcılar Kurulu, en az 5’i kadın olmak üzere, 15 üyeden oluşacak. Adaylar, yargı kurumlarımız, barolar, üniversiteler tarafından önerilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, üye tam sayısının en az 3’te ikisinin oyuyla seçilecek. HSK üyeleri, bir kez seçilecek ve görev süreleri 5 yıl olacak. Adalet Bakanı ya da onun adına Adalet Bakanı Müsteşarı, kurulun gözlemci üyesi olarak toplantılara katılabilecek. HSK Başkanı, kurul tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla seçilecek.Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi de, yeniden düzenlenerek, siyasetin vesayetinden kurtarılacak, bağımsızlığı sağlanacak. KPSS’den yüksek not aldığı halde, mülakatta elenen gençlerimizin hakkı teslim edilecek. Devletin her kademesinde, liyakat esas alınacak, torpilin yeni adı haline gelen mülakat kaldırılacak. Liyakatli kadroların kaynağı elbette akademidir. Üniversiteler hem idari, hem de akademik olarak özerk hale getirilecek.Üniversitelerimize kurucu rektör atamalarının haricinde, o üniversitenin akademik terbiyesi ve liyakatiyle yetişmeyen, kurum dışından rektör atanmasına son verilecek.

Kadim tarihsel köklere ve geleneğe sahip olan, Askerî Liseler ve Harp Akademileri yeniden açılacak. Devlette liyakati güvence altına almak için ‘Kamu Denetçiliği Kurumu’ çatısı altında, ‘Devlet Liyakat Kurulu’ oluşturulacak. İnsan Hakları ve Bireysel Özgürlükler, Güçlü Sosyal Devlet, Güçlü Gençler olacak.Devlet, gençlere hayatı güçleştiren değil, gençleri güçlendiren olacak. Demokrasinin olmazsa olmazı STK’lar güçlendirilecektir Türk Ceza Kanunu’nda, ‘kadın cinayeti ve kadına karşı şiddet suçu’ düzenlenecek. Öldürme, şiddet, tecavüz, tehdit, hürriyetten yoksun bırakma, hakaret, müessir fiil gibi çeşitli suçlarda, eğer mağdur kadınsa, en ağır cezalar düzenlenecek ve bu suçlarda failin indirim sebeplerinden faydalanması mümkün olmayacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak sosyal yardımlar, parti propagandasına malzeme yapılmaksızın, eşit ve somut kıstaslara göre belirlenecek,gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Sanatçılarımızın, sosyal güvenlik haklarına kavuşmaları için, gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.

Sanatçıların eserlerini korkusuzca, özgürce üretebilecekleri bir ülke olacak.Bu Cennet vatanın doğası, ormanları, ırmakları, Hayvanları ve onlara yapılan eziyet, kabahat olmaktan çıkacak, hiçbir vicdansızlık cezasız kalmayacak.MedyamızÖzgür olacak. Medya’nın siyasetten, siyasetin de medyadan nemalanmadığı düzen ortadan kaldırılacaktır. Medya patronlarının diğer iş kollarındaki yatırımları çok sıkı denetlenecek,gerektiğinde denetlemek için Rekabet Kurumu devreye sokulacaktır. Demokrasinin işleyişinin en önemli teminatı olan seçimler, adil ve özgür şekilde yapılacak. Millet iradesinin, Meclis’e adaletli şekilde yansıyabilmesi için ilk adım olarak, seçim barajı yüzde 5’e indirilecek. Siyasetin finansmanında şeffaflık sağlanacak, siyasi etik ilkelerinden taviz verilmeyecektir.

Çulhaoğlu yaptığı açıklamasının sonunda; Görüleceği üzere milletimizi her alanda kutuplaştıranların aksine siyasi nemalanma ve yandaşlık sistemine son vereceğimizin garantisini vererek,bugünkü sistemin aksine Şeffaf, hesap verebilir, adil ve sürdürülebilir demokratik bir sistemi istiyoruz. Toplumun bir kesimini değil, 84 Milyonun ikbal ve geleceğini sunduğumuz İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem inanıyorum ki milletimizin büyük çoğunluğu tarafından kabul görecektir. Çünkü biz biliyoruz ki: Bizim yüksek feraset sahibi milletimiz için devlet, ebet müddettir.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021, 13:47
YORUM EKLE
banner785
SIRADAKİ HABER