Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Zülfikaroğlu, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gildir, Baro Başkanı Semih Gökayaz, TMMOB’ye bağlı Odaların Adana Şube Başkan ve üyeleri ile Sivil Toplum kuruluşlarından katılımın olduğu sempozyum, Seyhan Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

5. Adana Kent Sorunları Sempozyumu,  TMMOB Adana İKK Sekreteri Ahmet Uncu’nun konuşmasıyla başladı.

TMMOB Adana İKK, 5. Adana Kent Sorunları Sempozyumu Düzenledi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi dolayısıyla Sempozyumun ana temasını ‘Kent ve Afet’ olarak belirlediklerini söyleyen Uncu, iki gün sürecek olan sempozyumda; 4 Oturum, 1 Panel, 2 Tekil sunumda yer alan 21 konuşmacının, uzmanlık alanlarında görüş ve önerilerini sunacaklarını ifade etti.

TMMOB’yi oluşturan Odaların, bilim ve tekniğin ışığında ortaya çıkardıkları araştırmalarını, birikimlerini ve önerilerini kent ve kentlinin hizmetine sunan disiplinlerden oluştuğunu ifade eden Uncu;  bu bilgileri, araştırmaları halkın yararına sunarak, daha sağlıklı yaşanabilir kentler yaratmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Kentimizin, TMMOB bileşenlerinin tüm uyarılarına rağmen öteden beri devam eden yanlış uygulamalar neticesinde, çarpık bir kent haline dönüştüğünü belirten Uncu; “ Bilim ve teknikten uzak, plansız ve öngörüsüz olarak imara açılan bölgeler, engellenemeyen kaçak yapılaşma, yanlış tarım politikaları sonucu kırsaldan kente aşırı göç ve TMMOB’nin tüm itirazlarına rağmen çıkarılan imar afları neticesinde kentimiz sağlıksız yapılardan oluşan bir beton yığını haline dönmüştür. Deprem gerçeği ile birlikte bu sağlıksız yapılaşmanın yarattığı ve yaratacağı sorunlar açıktır. Bu nedenle kentimize dair atılacak her adım; planlı, bilim ve tekniğin ışığında, paydaşların düşünceleri alınarak ve geleceği öngörerek atılmalıdır” dedi.

Adana'da Ekmeğe Zam Talebi: Kabul Edilirse 10 TL Olacak Adana'da Ekmeğe Zam Talebi: Kabul Edilirse 10 TL Olacak

Uncu’nun ardından konuşan TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata konuşmasına; yanı başımızda yaşanan emperyalist saldırıyı şiddetle lanetlediğini ve TMMOB’nin Filistin halkının yanında olduğunu belirterek başladı.

Bundan 100 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet’in, ülkemiz için bağımsızlık, demokrasi, laiklik ve çağdaşlaşma yolunda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu söyleyen Uluata; “Ne yazık ki, aradan geçen bunca yıl sonra, cumhuriyet kurumlarının ve birikimlerinin tek tek tasfiye edildiği, cumhuriyetin kurucu değerlerinin tamamen ters yüz edildiği, emperyalizme her alanda bağımlı, halk egemenliği yerine tek adam rejiminin, laikliğin yerine gericiliğin, sosyal devlet anlayışı yerine tarikat-cemaat ilişkilerinin,  hukukun üstünlüğü yerine parti devleti anlayışının egemen olduğu bir ülke haline getirildik” dedi.

TMMOB olarak deprem coğrafyasında yaşadığımızı her fırsatta dile getirdiklerini; Şehirlerimizin ve yapılarımızın depreme hazırlıklı hale getirilmesini sürekli olarak tekrarladıklarını kaydeden Uluata; “Depreme hazırlıklı olmak bütünlüklü bir plan, program, bu programı uygulayacak bir devlet yapılanması ve güçlü bir siyasi irade gerektirir” ifadelerini kullandı.

Uluata; 7 Kasım 2023 tarihinde TBMM’de görüşülerek yasalaşan ve kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren 7471 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkındaki görüşlerini ise şu sözlerle dile getirdi:

“Kentsel dönüşümün amacından saptırılarak rant dağıtma aracına dönüştürülmesinin yeni bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Söz konusu yasa ile deprem gerçeği yeniden rantsal dönüşüm sürecinin malzemesi haline getirilmiştir. Kent merkezlerindeki değerli araziler ve kentsel ortak mekanlar, ‘kentsel dönüşüm’ adı altında, içinde yaşayanlardan bağımsız, yeni imar hakları verilerek sermaye çevrelerine pazarlanmaktadır. Bu uygulamalarla, kentleri bir arada tutan unsurlar, kent ve kentli kimliği ve ortak kullanım alanları ortadan kaldırılmaktadır.”

Sempozyumda ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da konuşma yaptılar.

TMMOB Adana İKK, 5. Adana Kent Sorunları Sempozyumu Düzenledi

Sempozyum programının ilk sunumu; çağrılı konuşmacı İnşaat Mühendisi / Avukat Dr. Levent Mazılıgüney tarafından, ‘Deprem Nedeni İle Hukuki Sorumluluklar ve Yargılamada Karşılaşılan Sorunlar’ başlığında gerçekleştirildi. Bu oturumun başkanlığı İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur tarafından yapıldı.

Oturum Başkanlığını JMO İkinci Başkanı Mustafa Akyıldız’ın yaptığı ‘Kent ve Afet’ başlıklı 1. Oturumda, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Kağan Tuncay, Şehir Plancısı Onur Kafalı, Peyzaj Mimarı Ebru Turgut ve İç Mimar Dr. Gözde Altıparmakoğlu Sakarya konuşmacı olarak yer aldılar.

Öğle yemeği için verilen aranın ardından Oturum Başkanlığını TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır’ın yaptığı; konuşmacılarının Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Haşmet Biçer ve Endüstri Mühendisi Müfit Akyos’un olduğu ‘Afette Kamusal Hizmetler ve Sivil Toplum’ Paneliyle birinci gün programı sona erdi. Panel ve oturumlarda salondan gelen sorular yanıtlandı.

Sempozyumun ikinci günü,18 Kasım Cumartesi günü  ‘Afetlerde Zemin Etkisi ve Tarım’ başlıklı oturumla açıldı. Oturum Başkanlığını JFMO Adana Şube Başkanı Emin Pişkin’in yaptığı oturumda konuşmacı olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Sedat Türkmen, Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Bülent Kaypak, Ziraat Mühendisi Dr. Burak Öztornacı yer aldı.

‘Gıda Güvenliği, Halk Sağlığı ve Toplumsal Normlar’  başlıklı Sempozyumun 3. Oturumunun Başkanlığı GıdaMO Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan tarafından yapıldı ve konuşmacı olarak, Gıda Mühendisi İbrahim Uğur Toprak, Gıda Mühendisi Doç. Dr. Hakan Benli, Uz. Dr. Selahattin Menteş ve İnşaat Mühendisi Gizem Cansu Şahin yer aldı.

Verilen öğle arasının ardından Sempozyumun 4. Oturumu  ‘Çevre, İklim Değişikliği ve Enerji’ başlığında gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığı EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak tarafından yapıldı. Biyomühendis Doç. Dr. Rozelin Aydın, Peyzaj Mimarı Dr. Mehmet Ali Derse ve Elektrik Mühendisi Olgun Sakarya konuşmacı olarak yer aldılar.

Sempozyum çağrılı konuşmacısı Elektrik Mühendisi Musa Çeçen, MMO Adana Şube Başkanı Ümit Galip Uncu’nun oturum başkanlığında ‘Enerji Politikalarının Genel Değerlendirilmesi’ sunumunu yaptı. İkinci günün üç oturumunun sonunda katılımcılar konuşmacılara sorularını yöneltti.

Sempozyum, TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ahmet Uncu ve MMO Adana Şube Başkanı Ümit Galip Uncu'nun yönlendirdiği,  katılımcıların düşüncelerini paylaştıkları Forum bölümüyle sona erdi.