İKK Sekreteri olarak görev alan Ahmet Uncu’nun çalışma döneminin sonlanması üzerine; TMMOB’ye bağlı Odaların Adana Şube Başkanları ve İKK Temsilcilerinin ortak kararıyla görevi Kerem Şahin üstlendi.

Makine Mühendisleri Odası Adana Şube binasında gerçekleştirilen toplantıda, İKK Sekreterliği görevini devreden Ahmet Uncu; üç yıldır bu görevi onurla üstlendiğini belirterek; Kerem Şahin’in bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden emin olduğunu ifade etti. Uncu; çalıştığı dönem boyunca TMMOB Adana İKK bileşenlerine gösterdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

İKK Sekreterliği görevini üstlenen Kerem Şahin; Ahmet Uncu’ya, TMMOB Adana İKK çalışmalarına ve Adana’ya katkısından dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti

Yüklendiği sorumluluğun, görevinin öneminin bilincinde olduğunu ifade eden Şahin; TMMOB’ye bağlı Odaların, Adana İKK çatısında yer alan temsilcilerine, kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. TMMOB Adana İKK,  Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı üyelerimizin mesleki haklarına sahip çıkmaya ve Adana’daki sorunların çözümü doğrultusundaki çalışmalarına devam edecektir” dedi.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu;  Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, İç Mimarlar, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odalarının Adana Şubeleri ile Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana Temsilciliğinden belirlenen isimlerden oluşuyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği görevini, Makine mühendisleri Odası Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Şahin devraldı.

Bünyesinde yukarıda adı sayılan 16 Odanın Adana temsilcilerini barındıran TMMOB İl Koordinasyon Kurulunda; bilgi birikim ve araştırmalarını ortaklaştıracaklarını ifade eden Şahin; Adana’daki her soruna, alanlarının teknik bilgisiyle, önerilerini sunmaya devam ederek, Adana’nın daha yaşanır bir kent olması için gayret edeceklerin beyan etti.

Şahin, yeni döneme ilişkin çalışmaları hakkında şu görüşlere yer verdi: “TMMOB’nin halkçı, toplumsal mücadele geleneği, çalışmalarımızda en önemli yol göstericimizdir. TMMOB Adana İKK olarak; emekten, halktan yana tutumumuzdan taviz vermeden çalışmaya; anti demokratik uygulamalara, insan hakları ihlallerine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Kentimizde atılan her adımın takipçisi olacağımızı, sorunları dile getireceğimizi ve çözüm önerilerimizi sunacağımızı kamuoyuna duyururuz.”