Aralarında Çukurova Kaymakamlığı, Çukurova Üniversitesi olmak üzere Portekiz, Bulgaristan, Letonya ve İspanya'nın bulunduğu Yenilikçi Avrupa Projesi Konsorsiyumu'ndan oluşan topluluk, UP2B Projesini sürdürüyor.

Yenilikçi Avrupa Projesi Konsorsiyumu, kısa adına EOT dedikleri "Erken Okul Terki"ni, AB düzeyinde azaltma sürecinde daha esnek bir yaklaşım benimseme ve çeşitli paydaşların güçlerini birleştirme ihtiyacı olduğunu belirterek, "EOT, kişisel, sosyal, ekonomik, eğitim veya aile ile ilgili nedenlerin karışımından kaynaklanan çok yüzlü ve karmaşık bir sorundur. Okullar EOT'inin ele alınmasında önemli bir rol oynarlar, ancak tek başlarına çalışamazlar ve çalışmamaları gerekir. AB düzeyinde EOT'ni azaltma sürecinde daha esnek bir yaklaşım benimseme ve çeşitli paydaşların güçlerini birleştirme ihtiyacı vardır. Öğrenciler, ebeveynler, öğretmenler ve pedagojik personel, iş sektörü ve işgücü piyasası operatörleri, politika yapıcılar ve resmi olmayanlar eğitim kurumlarıdır" görüşünü savunuyorlar.

erken okul terki

UP2B projesi ile ilgili bilgi veren yetkililer şunları kaydettiler:

"UP2B projesi Güney, Kuzey, Doğu ve Batı Avrupa'daki Şirketler, Üniversiteler, STK'lar, Eğitim Yerel Yönetimleri ve Okulları tarafından oluşturulan, Okulda öğrenciler ve öğretmenler için motivasyonu teşvik etmek ve hazırlık için işbirliği yapan, onları gelecekteki yaşamlarında iyi bir vatandaş olma yolunda hazırlayan bir Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık projesidir. Projenin format, içerik ve uzmanlık konusundaki entegre yaklaşımı, ortakların düzenli faaliyetleri sırasında önceki ihtiyaç değerlendirmesine dayanmaktadır ve Sosyal Uyumu hedefleyerek Okul Eğitimini geliştirmeyi öngörmektedir."

Yetkililer, UP2B Projesinin hedefleri hakkında ise şu bilgileri verdiler:

"Projemiz okul çekiciliğini arttırmak, motivasyon kaybı ve devamsızlık oranlarını ve EOT oranlarını azaltmak, okul ve işgücü piyasası arasındaki ilişkiyi ve geçişi kolaylaştırmak, işgücü piyasası hakkında farkındalık oluşturarak öğrencilerin vatandaşlık duygusunu artırmak, Avrupa Vatandaşlığı  ve  Temel Eşitlik Değerlerini, yani  cinsiyet, azınlıklar ve insan hakları ile ilgili unsurları ele almayı amaçlamaktadır."

UP2B Projesinin 29 Ocak 2021 tarihinde Cheer up Fridays adlı çevrimiçi konferansta tanıtıldığını aktaran Yetkililer ayrıca.2. yüz yüze toplantısının 19 -20 Nisan 2022 tarihlerinde Danimarka'nın Odense kentinde gerçekleştiğini aktardılar.

Ortaklığın bilinçli, kapsayıcı, katılımcı ve eğlenceli bir eğitimi teşvik eden pedagojik cihazların üretimi konusundaki çalışmalarına devam ettiği ifade edilerek, ortakların, ortak okul Rigas Pardaugavas Pamatskola'nın ev sahipliğinde Letonya'nın başkenti Riga'da ulusötesi toplantı gerçekleştirildiğini, daha sonra Aralık 2022'de projenin sonuna kadar ince ayarlar yapılacağını bildirdiler.