Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer “Son dönemde artan tefecilik suçlarının ekonomik nedenlerini Yazılı Soru Önergesi vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

chp-adana-millet-vekili-orhan-sumer

Orhan Sümer “ Saray İktidarı ülkeyi öyle bir duruma getirdi ki vatandaş para bulmak için her yolu deniyor. Bankalardan sicili bozuk olduğu için ihtiyaç kredisi dahi kullanamayan vatandaşlar çareyi tefecilerden para bularak çözmeye çalışıyor. Bu durum toplum içerisinde daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Milletin lüks bir gideri olmadığı halde masraf kalemi her geçen gün artıyor. Ekonominin adli vakalara nasıl evrildiğinin bir örneğini yaşıyoruz.” Dedi

"MEMLEKETTE İCRALIK OLMAYAN KALMADI"

Orhan Sümer “Türkiye’de 25 Milyonkişiicralıkolmuşdurumda. Her dörtkişidenbiriborcunuödeyemiyor. İcraiflasdosyalarınınpatlaması, muhtarlıklarıntebligatlarladolmasınanedenoldu. Ekonomikanlamdasorunyaşayanhalk, ‘Nasılolsaödeyemeyeceğim’ diyerektebligatlarınıalmayadahigitmiyor. 
Temelihtiyaçlarınıdahikarşılamaktagüçlükçekenyurttaşbuihtiyaçlarınıbaştabankalarolmaküzereçeşitlifinansalkurumlardanyüksekfaizleçekilenkredi, kredikartları ve borçlarlakarşılamayaçalışıyor. Ancakvatandaşgeriödemeyapamıyor. Bu durum yakında  hem ailearasında hem bankacılıksisteminde hem de ekonomikdöngüdegeridönülemezzararlarındoğmasınanedenolacaktır.” Dedi

"VATANDAŞ BORÇ SARMALINDAN ÇIKAMIYOR"

Orhan Sümer “Kredi ve kredikartlarıylageçinmeyeçalışanvatandaşınborcu her geçengünkatlanıyor. Elden alınanborçlarisebutabloyayansımışdeğil. Satılabilecekdeğerdeki her şeyisatarakborçödemeyeçalışanvatandaşlarartıkisyanederdurumda. Sürekliartanfiyatlarınönünegeçemeyeniktidarınsözdeekonomipolitikalarıçareüretmiyor.  Özellikleaylıkücretliçalışankesimingelirigiderinikarşılamıyor. Bu durum ne yazıkkibirçokailedeşiddete ve geçimsizliğeyolaçıyor. Sarayİktidarısadeceülkeyekonomisideğilaileyaşamını da derindensarsıyor.” Dedi