Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete’de yer alan listeye göre BAE'den gelecek tavuktan yumurtaya sebzeden baklagillere yağlardan sütlere kadar birçok üründe belli bir miktarı kadar vergi alınmayacak.,

KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

BAE’nin başkenti Abu Dabi’de 3 Mart 2023’te imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’ ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete’nin 27 Nisan 2023 tarihli birinci mükerrer sayısında yer almıştı.

Türkiye'de Vergi Üstüne Vergi, BAE'ye Vergi Muafiyeti

Türkiye'de Vergi Üstüne Vergi, BAE'ye Vergi Muafiyeti

Kararda, anlaşma hükümlerine uygun olarak tarafların arasındaki ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Anlaşmaya göre tarafların, anlaşmada belirlenen standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri alanındaki iş birliğini güçlendireceği aktarılmıştı.

Ayrıca tarafların, ticareti kolaylaştırmak ve taraflar arasındaki ticaretin önündeki gereksiz engellerden kaçınmak amacıyla standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metrolojiden sorumlu ilgili kuruluşlar arasındaki iş birliğini teşvik edeceği vurgulanmıştı.

Öte yandan, anlaşmayla Türkiye ve BAE temsilcilerinden oluşan bir ortak komite de kurulmuştu.

Editör: Murat BERHUN