Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmişen büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED, 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ni 2-3 Aralık tarihlerinde Adana’da düzenleyecek. Anadolu’nun dört bir yanından yaklaşık 500 iş insanı ve kanaat önderinin katılacağı zirve, “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye” teması ile gerçekleşecek. Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm ekseninde Anadolu’nun kalkınmanın itici gücü olma potansiyeline vurgu yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Türkiye Hayalimize uzanan bu açılımı Çukurova’dan başlatıyor, kapsayıcı iş birlikleri ile bölgemiz ve ülkemiz için değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

22 Kasım 2022 / İstanbul–Çatısı altındaki 30 federasyon ve 300’den fazladernek üzerinden 50 bini aşkın şirket ile Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ni 2-3 Aralık 2022 tarihlerinde Adana’da düzenleyecek. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvenin teması ise “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye”olacak. Zirveye Anadolu’nun dört bir yanından yaklaşık 500 iş insanı, aralarında TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın mevcut ve geçmiş dönem başkanlarının da olduğu kanaat önderleri, yerel ve bölgesel kent aktörleri ile kamu yetkilileri katılım gösterecek.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez'den Adana'ya Büyük Katkı

Süleyman Sönmez: “Kapsayıcı iş birlikleri ile bölgemiz ve ülkemiz için değer yaratacağız”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına doğru ilerlenen bu dönemde küresel ya da ulusal ölçekte yaşanan her krizin, riskler kadar fırsatlar da barındırdığını söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Bu fırsatları akılcı politikalarla değerlendirip, risklere de hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte bu noktada ülke olarak iki önemli avantajımız ön plana çıkıyor: Esnek, krizler karşısında bağışıklık sistemi güçlü olan iş dünyamız ve Anadolu’daki üretim gücümüz… Yerelden küresele uzanan kalkınma yolu Anadolu’dan geçiyor” dedi. 

İş dünyası ve sivil toplumun sesi olarak sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirme sorumluluğu ile hareket ettiklerini vurgulayan Sönmez, şunları ifade etti; “Bugün içinde bulunduğumuz ortamda da belli başlı yapısal düzenlemeler gerçekleştirilmeden ortaya attığımız her basit çözüm ancak anlık etkiler yaratacaktır. O nedenle ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışında Anadolu potansiyelimizi kullanırken aciliyetle ele alınması gereken beş temel konuyu da ortaya koyuyoruz. Demokrasi, Çevre, Dijitalleşme, Kalkınma ve Cinsiyet Eşitsizliği başlıklarında somut ve etkili yapısal çözümlere ihtiyacımız olduğunu her platformda dile getiriyoruz.” 

“Hayalimizdeki Türkiye için çalışıyoruz”

Son altı ayda 30’a yakın kentte düzenlenen etkinlik ve çalıştaylarda, iş insanlarıyla bir araya geldiğini belirten Sönmez, “Her şeye rağmen üretme sevdasına ve risk alma potansiyellerine tanıklık ettik. Ve bir kez daha şahit olduk ki artık büyümeye, ihracata ve istihdama yönelik politikalar bir ülkenin ölçeğini artırmasına yetmiyor. İnovasyonu, ekonomik ve toplumsal yapısına entegre eden uluslar, sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli mesafeler katediyor” diyerek 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde ele alacakları konular ile ilgili de şu bilgileri paylaştı: 

“TÜRKONFED olarak, tüm dünya için büyük önem arz eden bu değişim döneminde, fırsatları değerlendirmenin ve potansiyelimizi kullanmanın yolunu, “Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” eksenli olarak “3D” şeklinde tanımlıyoruz. Üçüz dönüşüm vizyonumuz kapsamında; dijitalleşen, yeşil dönüşüm sayesinde su ve enerji başta olmak üzere kaynak verimliliği ile hem cari açığı azaltan hem de yeni ihracat pazarlarında rekabet gücünü artıran; gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan Hayalimizdeki Türkiye için çalışıyoruz. Bu nedenle ülkemizin dört bir yanından bir araya gelecek olan iş dünyamız ile Anadolu’nun bereketli topraklarında, Çukurova’da bir araya geleceğiz. Türkiye Hayalimize uzanan bu açılımı zirvemizle birlikte Çukurova’dan başlatıyor, kapsayıcı iş birlikleri ile bölgemiz ve ülkemiz için değer yaratmayı hedefliyoruz.”

İş insanları ve kanaat önderleri panellerde bir araya gelecek

24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nin ilk gününde TÜSİAD’ın geçmiş dönem başkanları Erol Bilecik ve Cansen Başaran Symes; TÜRKONFED’in geçmiş dönem başkanları Süleyman Onatça, Celal Beysel ve Enis Özsaruhanile SEDEFED Onursal Başkanı ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Sefa Targıt’ın katılımıyla “İş Dünyası ve STK’ların Dönüşümdeki Rolü: Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” başlıklı bir panel düzenlenecek. Akşam gerçekleştirilecek zirve galasının Onur Konuşmacısı ise Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu olacak. 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin Kış veADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gizer’in açılış konuşmalarıyla başlayacak ikinci günde, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, zirvenin Onur Konuğu olarak bir konuşma yapacak. İkinci günün “Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm Odağında Hayalimizdeki Türkiye” başlıklı panelinde iseİstanbul Ekonomi Yönetici OrtağıSinan Ülgen,Araştırmacı ve YazarBekir Ağırdır,Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldanile Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmenkonuyu tüm yönleriyle masaya yatıracak.

TÜRKONFED’in Hayalindeki Türkiye

TÜRKONFED’in ilk kez geçen yıl, “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” 2030 Vizyon Belgesi’nde deklare ettiğive bu yılki zirvenin de temasını oluşturan “Türkiye Hayali” şu maddelerden oluşuyor:

•     Yerküreyle ve yeşil dönüşüm ile uyumlu bir ekonomik atılımı başlatmış,
•    Sosyal, laik ve demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmiş,
•    Güçler ayrılığını, denge ve denetleme mekanizmalarını yerli yerine oturtmuş,
•    Yargının tam bağımsızlığını tesis etmiş,
•    Toplumsal ve siyasal uzlaşmalar ile yeni dönemin, yeni ve sivil anayasasını yapmış,
•    Avrupa Birliği’ne tam üye olmuş,
•    Hukukun üstünlüğüne inancı artırmış ve güçlü bir toplumsal dönüşümü başarmış,
•    Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikalar geliştirmiş, ayrımcılığın, ötekileştirmenin, kutuplaşmanın olmadığı, toplumun refah ve huzurunun esas olduğu, bir toplumsal mutabakatı ve toplum-devlet mutabakatını sağlamış,
•    Onurlu yaşam hakkını kurumsallaştırmış ve garanti altına almış,
•    Adaletsizlik ve yoksullukla mücadelenin küresel öncülerinden olmuş bir Türkiye Hayali…