Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu, 81 ili kapsayan 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki illerde anlatmak üzere gerçekleştirdiği ‘100. Yıl Buluşmaları’ kapsamında Antalya’da bir dizi temasta bulundu. 100. Yıl Buluşmaları’nın üçüncü durağı Antalya’da TÜRKONFED heyeti; kamu, yerel yönetimler, sivil toplum, iş dünyası kuruluşlarıyla bir araya geldi. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) katkıları ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) 2023 yılı Olağan Toplantıları’nın özel konuğu olan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Hayalimizdeki Türkiye” ana temalı bir konuşma gerçekleştirdi.

Süleyman Sönmez: “Aday listeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesinden uzak” 
“Yaşamda, eğitimde, kariyerde, istihdamda, ekonomide, girişimcilikte; kadın-erkek, genç-yaşlı fark etmeksizin 81 ilimizin her birinde yaşayan tüm insanlarımızın, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye hayalini canlı tutmaya çalıştık” diyen TÜRKONFED Başkanı Sönmez, güçlü kadının, güçlü ekonomi ve güçlü demokrasiye giden yolun teminatı olduğunu söyledi. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi gerektiğini ancak siyasi partilerin açıkladığı milletvekili aday listelerinin bu tablodan uzak olduğunu belirten Sönmez şöyle devam etti; “Meclisimizdeki kadın milletvekili oranı yüzde 17,1. Bu oranın yukarı taşınması için aralarında TÜRKONFED’in de olduğu kurumların yaptığı çağrıların karşılık bulmadığını görüyoruz. Çünkü açıklanan aday listeleri ile bu oranın yalnızca yüzde 20 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla ülkemizi ikinci yüzyıla taşıyacak yeni meclisimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamayacağız. Ancak kurulacak yeni hükümet; bakanlıklarda, bürokraside ve kamu yönetiminde daha fazla kadın temsiliyeti sağlayabilir. Hayalimizdeki Türkiye’ye ulaşan yolun teminatının kadınlar olduğunu düşünüyor, ekonomiden siyasete her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edildiği güzel günleri görmek istiyoruz.”

süleyman sönmez,

“Hukukun üstünlüğü olmadan kalkınma hedeflerimize ulaşamayız” 
Türkiye’nin, “Demokrasi”, “Çevre”, “Dijitalleşme”, “Kalkınma” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” olmak üzere geleceğe uzanan beş kapısı olduğunu ifade eden Sönmez, “Hayalimizdeki Türkiye’de gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sistemi; adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir devlet yönetimi, Türkiye’yi bir refah toplumu haline getirecek reçetenin olmazsa olmaz parçalarıdır. Hayalimizdeki Türkiye’nin bir diğer temeli de adalettir. Bu doğrultuda Türkiye’nin kalkınma hedeflerini tabana yaymak istiyorsak “orta demokrasi” ülkesi değil hukukun üstünlüğü ile yüksek demokrasi standartlarını benimseyen bir ülke olmalıyız. Ekonomik göstergelerimiz ne kadar iyi olursa olsun, hukukun üstünlüğü yoksa çağı yakalayan bir eğitim sistemi yoksa kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Bu nedenle Türkiye’nin orta gelir tuzağı gibi orta demokrasi ve orta eğitim tuzağından da çıkması şart. Analitik düşünebilen, dünyaya-bilime ve bilgiye açık nesiller yetiştirmek için çocuklar ve gençlerin önüne yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni ufuklar ve yeni umutlar inşa etmeliyiz” diye konuştu.

“KOBİ’ler Kira Öder Gibi Fabrika ve Atölye Sahibi Olsun”
Kahramanmaraş depremlerinin ardından krizlere, afetlere ve sosyo-ekonomik eşitsizlik yaratan tüm koşullara karşı dayanıklı hale gelmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Sönmez şunları söyledi; “Üretim desenimizi yeniden şekillendirirken yereldeki ekonomik potansiyeli ülkemizin kalkınmasının itici gücü haline getirmeliyiz. Bu kapsamda TÜRKONFED olarak; deprem bölgesinde istihdamı hem çalışan hem de yatırımcı için cazip hale getirecek ilçe bazında ‘mega teşvikler’, brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi, enerji maliyetinin yarısının en azından 18 ay için devlet tarafından sübvanse edilmesi, işletmelerin sermaye ihtiyacının da özel KGF kredisi ile karşılanması için çok yönlü destek mekanizmalarının devreye alınması gibi birtakım öneriler geliştirerek, yetkililerle paylaştık. Bunlara ek olarak uzun yıllardır ısrarla vurguladığımız “KOBİ’ler Kira Öder Gibi Fabrika ve Atölye Sahibi Olsun” önerimiz ile de KOBİ’lerimiz için hem çevresel hem iktisadi anlamda yeni bir planlama ile pozitif etki oluşturan bir üretim kümelenmesi yaratılabilir.”

“Antalya’nın sanayi potansiyelini heba etmemeliyiz”
Antalya’nın ekonomisine de değinen Sönmez, “Antalya’nın turizm, tarım ve ticaret olmak üzere üç sütun üzerinde yükselen ekonomisine son dönemlerde sanayi faaliyetleri ve yazılım sektörü de gelişimleriyle destek veriyor. Tüm bu ekonomik sütunlar, 3D olarak tanımladığımız ‘Dijital’, ‘Yeşil’ ve ‘Toplumsal’ dönüşümler açısından muazzam bir potansiyel barındırıyor. Aslında Antalya, bacasız sanayi olan turizmde olduğu gibi yeşil dönüşüme uyumlu fabrikalarıyla da Türkiye’ye büyük bir katma değer sağlayabilir. 2022 yılında en çok ihracat yapan iller arasında ilk 20’de yer almayan şehrimizin bu büyük potansiyelini heba etmemeliyiz” açıklamasında bulundu. 

Kamu, STK ve iş dünyasıyla temaslarda bulunuldu
TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Semih Beken, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, Başkan Yardımcıları Akın Akıncı ve Mehmet Cengiz’den oluşan TÜRKONFED Heyeti, 100. Yıl Buluşmaları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ile bir araya gelen heyet, TÜRKONFED'in ‘Hayalimizdeki Türkiye’ vizyonunu paylaşırken, karşılıklı iş birliği süreçleri ve gündem değerlendirmesi de yapıldı. TÜRKONFED Başkanı Sönmez ayrıca BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek görüş alışverişi gerçekleştirdi, yeni dönem çalışmalarını dinledi.