Ülkelerin ihracat potansiyeli katma değerli sahayı arttırarak dış ticaret hacmini genişletir. Bu sürecin en önemli adımı üretici ve tüketici arasında köprü oluşturabilecek deneyim sahibi uluslararası nakliye hizmetidir. En iyi uluslararası nakliye, bir ülkeden başka bir ülkeye ürün transfer işlemi sırasında kalite standartlarına uyulmasından geçer. Ayrıca, ulaştırmanın yapılacağı ülkelerde kurulan global network ağı, uluslararası nakliye şirketleri açısından oldukça önemlidir. Doğru kurulan bir network ile zamanında ve hasarsız bir uluslararası nakliye süreci yönetilir. Bu nedenle bu tarz bir nakliye ya da taşımacılık yöntemi için alanında tecrübe sahibi firmalara yönelmeniz gerekir.

Uluslararası Nakliye ile En Uygun Ticaret Nasıl Yapılır?

Ticaretin tarafları olan gönderici, alıcı ve taşıyıcı arasında bağlantı kritik bir öneme sahiptir. Risk payını düşürmek ve sağlam bir tedarik zincirini oluşturmak taraflar arasında yapılan sözleşme detayları ile tamamlayıcılık kazanır. Uluslararası hukuki süreçler devrede olduğu için firmanın uluslararası taşımacılık mevzuatlarına hakim olması ve uygulanmasında uzman kadrosundan yardım alması gerekir. Ana hatları ile taşınan ürünün adedi ve ağırlığı, ürünlerin depolanma durumları, gönderinin ulaşım tarihi taşımacılık açısından büyük önem taşır. Ekstrem koşullarda uluslararası nakliyat hizmeti talep edildiğinde akıllı çözümlerle müşterinin ihtiyaçları karşılanması hizmet akışını destekler. Bu durum ağırlıklı olarak kozmetik, sağlık ve gıda ürünlerinin uluslararası nakliyesinde gözlenir.

Yeni Nesil Uluslararası Nakliye Çeşitleri Nelerdir?

Uluslararası nakliye firmaları, taşımacılık öncesi paketleme ve taşımacılık sonrası teslimat, dağıtım basamaklarını dikkate alır. Bu maksatla, uluslararası nakliyede alternatifler sunularak alıcının talebine göre taşıma türü seçilebilir. Müşteriyi yönlendiren firma; taşınacak malın analizini en kapsamlı şekilde yapar, taşınacak malın çıkış ve varış mesafesine göre hangi transfer yolunun doğru olacağını tespit eder. Tüm bunlar göz önüne alındığında tek ve hibrit uluslararası nakliye türleri aşağıdaki gibidir:

  • Karayolu taşımacılığı: Kapıdan kapıya teslim sağlayan en hızlı taşıma türüdür. Kolay ve basit tedarik süreçlerine sahip olmasının yanında tek seferde az ağırlık taşıyabilmesi ve yakıt maliyetlerinin yüksekliği dikkat çeker.
  • Denizyolu taşımacılığı: Büyük miktarlarda gönderileri tek seferde taşıma potansiyeline sahiptir. Yakıt tüketimi açısından en ekonomik ulaşım türü olurken transit sürelerinin uzun olması göz önünde bulundurulur. Ro-ro taşımacılığı ile ihracat-ithalat kanalını destekleyen gelişmiş alt yapı hizmeti de verilir.
  • Havayolu taşımacılığı: En hızlı transfer imkanıyla teslim süresini ciddi anlamda kısaltır. Sağlık sektöründeki ürünler gibi bozulma ihtimali yüksek gruplarda zamanında teslim önceliklidir. Maliyetlerinin yüksek olması ve sadece küçük malzemelerin taşınmasına olanak tanıması seçilme kriterini etkiler.
  • İntermodal Taşımacılığı: Sürdürebilirliği öne çıkan hibrit transfer şekli iki farkı taşıma yolunun kullanılmasını ifade eder. Müşteri taleplerine en iyi cevap veren taşımacılık, risk faktörlerini azaltarak güvenliği ve taşıma operasyonunda maliyeti azaltarak tasarrufu vurgular. Ayrıca, çevre dostu olması sayesinde karbon salınımını azaltarak doğayı korur.

Uluslararası Nakliye Fiyatlarını Belirleyen Kriterler Nelerdir?

Özellikle tekstil, otomotiv, elektronik, kozmetik, sağlık ve perakende sektörlerinin dünya çapında büyüyebilmesi için uluslararası nakliyenin beklentileri karşılaması gerekir. Transfer süreç analizinde, organizasyon yeteneği ile teknolojik altyapı aynı zeminde hareket eder. Hasarsız, hızlı, sürekli ve etkin uluslararası nakliye ağını genişletmek müşterilere profesyonel yaklaşımlar sunar. Talep ettiğinizde hizmet kapasitesi ve mal hacmi arttırma potansiyeli de önemli bir kriterdir. Bu şekilde nakliye sürecinin herhangi bir evresinde talebiniz doğrultusunda kapasite arttırma yeterliliği olması gerekir. Bu gibi süreçler de fiyat değişimi üzerinde etkilidir. Siz de lojistik, depolama gibi uluslararası nakliye süreçlerinde alanında deneyimli Sertrans hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Yenilikçi vizyonu, tecrübeli insan kaynağı, güçlü altyapısı, sorunsuz tedarik süreci, eksiksiz teslim imkanı ile markanızın değerini yukarılara çıkarabilir, sorunsuz bir nakliye süreci ile firmanızın karlılığını arttırabilirsiniz.