Türkiye’nin deprem gerçeğiyle birlikte kuraklık gerçeğiyle de yüzleşmesi gerektiğini belirten Başkan Girmen, “Bu afetin bizlere çok net ifade ettiği konuların başında tarım arazilerinin imara açılmaması gerçeği gelmektedir. Bu toprakların imara açılması sadece can güvenliğini değil gıda güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır” dedi