Web3 teknolojileri kamuoyunun gündemini meşgul ederken, alandaki yenilikçi uygulamaların geleceği ne yönde etkileyeceği de oldukça merak ediliyor. Araştırmacılar Web2’den Web3’e geçişle birlikte dünyayı büyük değişimlerin beklediğini dile getiriyor. Peki bu değişim süreci insanlığı nereye taşıyor? Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler internetin izlediği yol haritasını şekillendirmeye devam ediyor. Mevcut konjonktürde yürütülen vizyoner çalışmalar Web2’den Web3’e geçiş sürecini daha da hızlandırdığı görülüyor. Peki bu geçiş döneminin tamamlanmasıyla birlikte dünyamızı ne gibi değişiklikler bekliyor? Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu görüşlerini ekosistemle paylaştı.

“Önümüzdeki yıllarda, insanlığın izleyeceği gelişim yolculuğunda Web3 teknolojilerinin lokomotif işlevi görmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz dönemde başlayan ve özellikle iletişim dünyasında büyük değişimlere kapı aralayan Web2 dominasyonunun yavaşlamasıyla Web3 teknolojilerine geçişin de önemli ölçüde hızlandığını görüyoruz. Bu süreç hem internetin farklı alanlarında hem de kullanıcıların etkileşim kurma biçimlerinde ciddi bir dönüşüm potansiyelini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla inovasyonun Web3’ün yayılımıyla beraber kendini daha fazla hissettireceğini değerlendiriyoruz. Böylelikle kısa bir süre içerisinde büyük değişimler yaşanması için sağlıklı bir zemin oluşturabiliriz.

Tekil kullanıcıların güvenlik ve gizlilik politikalarına ilişkin endişeleri azalabilir

Web3’le birlikte merkeziyetçilik anlayışının ötesine geçilerek, alandaki teknik mimariden farklı bir yaklaşımla ve özellikle merkezi olmayan teknolojilerin kullanımıyla dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları daha güçlü hâle getirebiliriz. Bu sayede, şahsi verileri üzerinde daha fazla hakimiyet elde etme imkânı bulacak kullanıcıların, güvenlik ve gizlilik politikalarına ilişkin endişeleri de önemli ölçüde azalabilir. Bununla birlikte, daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi elde edecek kullanıcıların, kişiselleştirişmiş ve mevcut bağlama duyarlı uygulamalar aracılığıyla kullanıcı deneyimlerini iyileştirebiliriz.

Web3’le güvenilirlik ve şeffaflık daha ulaşılabilir

Web3 ekosistemindeki paydaşların sıklıkla altını çizdiği blockchain tabanlı teknolojiler hem veri özelindeki sorunlara hem de dijital platformlardaki işlemlere şeffaflık ve değişmezlik fırsatları getiriyor. Böylelikle, kullanıcı güveninin artmasına paralel olarak verinin ön planda olduğu birçok sektörde yeni iş fırsatlarının doğduğuna şahitlik edebiliriz.

Yeni pazarlar, yeni gelir alanları

Kişisel verilerin dışında dijital varlıklar üzerindeki kullanıcı kontrolünü de destekleyen Web3, kullanıcıların potansiyel olarak kendi verileri aracılığıyla gelir elde edebilecekleri ve merkeziyetsiz pazarlara katılabilecekleri yeni alanlar yaratabilir. Özellikle verilerin birden fazla platform ve uygulama arasında daha sistemli bir biçimde paylaşılabildiği bir atmosfer inşa edilmesiyle bu alanların daha da genişleyeceği göz önünde bulundurulabilir.

Kitlesel fonlamada yeni dönem

Web3’le birlikte şeffaflık ve güvenlik adımlarının yaşayacağı potansiyel dönüşüm, kitlesel fonlama noktasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Akıllı sözleşmelerin Web3 platformları sayesinde yaygınlaşması kitle fonlama sürecini daha kolay hâle getirebilir, süreçleri otomatize edebilir. Aracılara duyulan ihtiyacın azalmasıyla birlikte, kullanıcıların kendi talepleri doğrultusunda fonların belirli amaçlara yönelik olarak tahsis edilmesi sağlanabilir.

“Tüm dünyadaki kullanıcılar için daha verimli bir atmosfer yaratabiliriz”

Tüm bunların ışığında, bu gelişmelerin etkilerini ve potansiyelini halihazırda tam olarak göremediğimizi söylemek mümkün. Bu kapsamda, Web3’e geçiş serüveninin devam eden ve zaman isteyen bir süreç olduğunu vurgulamak gerekiyor. İlerleyen süreçte, ekosistemdeki paydaşların özverili çalışmalarıyla, Web3 vizyonunun daha iyi anlaşılacağını ve yansıtılacağını düşünüyoruz. Sektördeki paydaşlar olarak; yeni teknolojiler, uygulamalar ve standartlar geliştirilmeye devam ettikçe, tüm dünyadaki kullanıcılar için daha verimli bir atmosfer yaratabiliriz.

Biz, Coinoxs olarak sahip olduğumuz vizyonla bu geçiş sürecinin önemli bir aktörü olma yolunda kaynaklarımızı seferber etmeyi sürdürecek, yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz.”