CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, günden güne eriyen maaşlar, yüksek enflasyon, faiz, borç kıskacında hayatını idame etmeye çalışan vatandaşların, istikrar vaadiyle allanıp pullanan tek adam rejimiyle iyice yoksullaştırıldğını kaydetti. Tek adam döneminin ekonomik politika ve tercihlerinin gelir dağılımındaki uçurumu büyüttüğünü belirten Bulut, “Tek adam rejimi yoksulu vurdu, zengine çalıştı” dedi.

YOKSUL DAHA YOKSUL

TÜİK’in 2022 yılı gelirlerini dikkate alarak hesapladığı 2023 yılı gelir dağılımı araştırmasının dar gelirli vatandaşların, alın teriyle geçinenlerin, emeklilerin ne kadar zor durumda olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten CHP’li Bulut, şöyle devam etti:

“2014 yılında yüzde 45,9 olan en zengin yüzde 20’lik kesimin gelir pastasından aldığı pay 2023 yılında yüzde 49,8’e kadar çıktı. Yani en zengin yüzde 20’lik kesimin gelirden aldığı pay 4 puana yakın arttı. Neredeyse milli gelirin yarısı ülke nüfusunun beşte biri tarafından alınır hale gelindi. Tek adam rejimi; uygulanan ekonomik politikalarla sistematik bir şekilde son 10 yılda sadece yoksullardan değil, orta sınıftan da en zengin yüzde 5’lik kesime hızla kaynak aktardı. Orta sınıf da yoksulluk sarmalı içerisine girdi.”

KAYNAKLAR BİR AVUÇ ZENGİNE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

Başekonomist olduğunu iddia eden Erdoğan’ın, akıl ve bilim dışı politikalarla, kurumların bağımsızlığını yok etiğini, Türkiye’yi etkileri yıllarca sürecek bir yüksek enflasyon sürecine ittiğini belirten Bulut, ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların, kamu kaynaklarının, kamu ve özelleştirme ihalelerinin bir avuç zengine peşkeş çekildiğini kaydetti. 

YOKSUL SAYISI 18 MİLYONU GEÇTİ

CHP’li Bulut, “Vergi yükü, dolaylı vergilerle dar ve sabit gelirlilerin üzerine yıkılırken, teşvik ve istisna gibi yollarla zengin kesimin vergi yükü düşürüldü. En zengin kesime faiz ödemeleri, kamu ihaleleri ve benzeri yollarla kamu kaynağı aktarıldı. Ülkede resmi rakamlarla bile saklanamayan bir yoksulluk var. TÜİK’e göre 2023 yılında ülkedeki yoksul sayısı 18,2 milyonu geçti” dedi.

AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ

Türkiye’nin, Kosta Rika, Şili ve Meksika’dan sonra OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı en fazla bozuk dördüncü ülke konumunda olduğunu kaydeden Bulut, Avrupa’da ise gelir dağılımı en bozuk birinci ülke konumunda bulunduğunu bildirdi.