Beklenmedik bir durumda ortaya çıkan şap, PPR ve diğer salgın hastalıkların etkin kontrolü ve ortadan kaldırılması amacıyla salgın başlamadan önce, salgın sırasında ve salgın sonrasında sahada uygulanacak tedbirleri içeren Acil Eylem Planı çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi” düzenlendi. 

Balcalı Hastanesi Doktorlarından Büyük Başarı Balcalı Hastanesi Doktorlarından Büyük Başarı

Adana Tarım İl Müdürlüğünden "Salgın Yönetimi" Eğitimi
18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Efe Güler, Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmeliğin 57’nci maddesi gereğince, şap hastalığı salgını halinde, sürecin Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli resmi veteriner hekimler ve diğer sorumlu personel tarafından takip edildiğini ifade etti. Eğitimin amacının olası salgında tüm personelin salgına anında müdahale edebilecek donanımda olmasınıa sağlamak olduğunu belirten Güler, “Söz konusu eğitim ile ilk kez ortaya çıkan bir salgında personele, tüm işletmelere, ekipmanlara ve diğer materyallere erişim sağlamak için uygulanacak usul ve esaslar, şap virüsünün tespit edilmesi halinde bölgede alınacak önlemler, çevresel koruma tedbirleri, şap hastalığına ilişkin farkındalık ve hazırlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik ulusal önlemler ortaya konacaktır. Masa başı teorik çalışmalar, senaryolar, soru alıştırmaları, uygulamalı saha çalışmaları, hastalığın hızlı bildirimi ve mücadelesine yönelik konularda uygulamalar gerçekleştirilecektir.” dedi. 

Adana Tarım İl Müdürlüğünden "Salgın Yönetimi" Eğitimi
36 kursiyerin katıldığı “Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi”nde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından, Adana, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa ve Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli hayvan sağlığından sorumlu personele şap, koyun ve keçi vebası hastalığı ile ilgili olarak yüksek düzeyde bilinç ve hazır olma durumu, çevre korumayı sağlamak için gerekli ulusal önlemleri belirlemek, salgın ortaya çıkması durumunda yapılması gereken işlemler hususunda bilgi verildi. 5 gün süren eğitimlerin 3. gününde kursiyerler hayvancılık işletmesini ziyaret ederek  olası salgın durumunda yapılmasını gerekenleri uygulamalı olarak gördü. 

Adana Tarım İl Müdürlüğünden "Salgın Yönetimi" Eğitimi
Eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle Adana İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Efe Güler, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç tarafından verildi. 

Editör: Murat BERHUN