Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi’nden Sayın Selin Sayek Böke ve Sayın Faik Öztrak; DEVA Partisi’nden Sayın İbrahim Çanakcı ve Sayın Burak Dalgın; Demokrat Parti’den Sayın Bülent Şahinalp ve Sayın Ali Arif Aktürk;Gelecek Partisi’nden Sayın Kerim Rota ve Sayın Serkan Özcan; İyi Parti’nden Sayın Bilge Yılmaz ve Sayın Birol Aydemir ve Saadet Partisi’nden Sayın Sabri Tekir ve Sayın Musa Öztürk katıldı.

Ekonomi kurmaylarının ortak açıklaması: 

“Toplantımızda, 30 Ocak’ta açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metninde yer alan ekonomik adımların seçim sonrası zaman kaybetmeden hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yaptık ve uygulama takvimini belirledik. 

Millet İttifakı olarak devralacağımız tablonun farkındayız. Ancak, ülkemizin nitelikli kalkınma perspektifinin, güçlü büyüme potansiyelinin, yenilikçi ve dinamik girişimcilik ruhunun bilincindeyiz. 

Ekonomik ve finansal politikaların uygulanmasında güçlü ve etkili koordinasyonla, tam bir takım ruhu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Öncelikle, ülkemizin muazzam potansiyelini harekete geçirmek üzere sorunları ve çözümleri şeffaf ve gerçekçi bir biçimde ortaya koyacağız. 

Hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, temel özgürlüklerin güvence altına alınması ve şeffaf, hesap verebilir, yolsuzluklardan arınmış kamu yönetimi alanlarında atacağımız adımlarla Türkiye’yi güven duyulan, öngörülebilir bir iş ve yatırım ortamına kavuşturacağız.

Atayacağımız ehliyetli, liyakatli, dürüst ve deneyimlikadrolarla kurumlarımızı güçlü ve saygın hale getirerek iç ve dış piyasalarda güveni tekrar sağlayacağız.

2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı ile 2024-2026 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı, Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizdeki hedef ve politikalarımız ile tutarlı bir şekilde hazırlayacağız. 

İktidara gelir gelmez çalışacak olan Durum ve Hasar TespitKomitesi’ne dair hazırlıklarımızı tamamladık. Bu suretle; bütçede, Türkiye Varlık Fonu’nda, KİT’lerde, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde ve kamu bankalarında ötelenen ve gizlenen açıkları ortaya çıkaracağız. Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde satışına ilişkin işlemleri kapsamlı bir şekilde inceleme ve denetime tabi tutacağız. TÜİK’in, başta enflasyon olmak üzere yayınladığı verilerdeki gizleme ve çarpıtmaları hızla belirleyeceğiz. Tüm kurumlarda oluşan kamu zararlarının ve yolsuzlukların sonuna kadar takipçisi olacağız.

Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin ön koşulu fiyat istikrarıdır. Bu çerçevede, enflasyonu tek haneye düşürecek, vatandaşlarımızı hayat pahalılığı altında ezilmekten kurtaracağız. 

Merkez Bankasını siyasi müdahalelerden arındıracak, itibarlı hale getireceğiz. Böylece, Merkez Bankasının elindeki araçları hiçbir baskı altında kalmadan enflasyonu düşürmek için kullanmasının önünü açacağız. 

Finans, maliye, tarım, enerji, sanayi, ticaret ve diğer sektörelpolitikalarımızla enflasyonla mücadeleyi ve finansal istikrarıdestekleyeceğiz.

Enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetini en aza indireceğiz. Sosyal politikaları ve programları enflasyonla mücadelede en kırılgan kesimleri korumak amacıyla etkili biçimde kullanacağız.

Kamuda israfa son verecek kapsamlı bir programı süratle uygulamaya geçireceğiz. 

Uygulayacağımız ekonomi ve maliye politikaları ile çalışanlar üzerindeki vergi yükünü indirecek, vergi adaletini sağlayacak,gelir dağılımını düzeltecek ve orta sınıfı güçlendireceğiz. 

Sosyal adaleti, yeşil devrimi, dijital dönüşümü merkezine alan yeni nesil bir kalkınma hamlesi ile ülkemizi üretken, uluslararası rekabet gücüne sahip, hiç kimseyi geride bırakmayan, dayanıklı, istikrarlı ve kapsayıcı bir ekonomiye kavuşturacağız.

Biz hazırız, Haydi Türkiye!”