Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, “AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı” kriterleri ile firmaların ticaretlerini sürdürebilmek için bu mutabakata uyum sağlamalarının öneminden hareketle başlattığı Yeşil Mutabakata hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. 

AOSB Proje Destek Ofisi Sorumlusu Özkan Özbek tarafından Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EVÇED), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimlerine yapılan ziyaretlerde, AOSB olarak bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ziyaretler sonrasında bir değerlendirmede bulunan AOSB Proje Destek Ofisi Sorumlusu Özkan Özbek, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı EVÇED  Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli ile gerçekleştirilen görüşmede, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyozun Geliştirilmesi isimli TÜBİTAK 1005 projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Özbek, AOSB’nin ve firmalarının Enerji Verimliliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları ve bakanlığın 2023 yılı içerisinde açıklayacağı destekler kapsamında istişarelerde bulundu.

İklim Daire Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş ile yapılan görüşmede ise TÜBİTAK destekli proje ile AOSB firmalarının Yeşil Mutabakat süreçlerinde karşılaştığı mevzuatsal problemlerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kanadında çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Özbek, Bakanlık yetkilileri ile 2023 yılı içerisinde AOSB’de yapılacak saha ziyaretleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sema Sevinç Şengör ile de görüşen Özkan Özbek, AOSB Verimlilik Ödülleri kapsamında vermiş oldukları hakemlik destekleri için AOSB Bölge Müdürlüğü adına teşekkürlerini iletti.

AOSB 3. Ulusal Sanayi Odaklı Arge ve İnovasyon Proje Yarışması konusunda da bilgilendirme yapan Özkan Özbek, üniversiteden tüm akademisyenler ve öğrencilere duyurulması konusunda destek istedi.  Özbek, AOSB’nin Üniversite-Sanayi işbirliğine verdiği öneme vurgu yaparak, 2023 yılı içerisinde Türkiye’deki tüm üniversiteler ile planlanan işbirliği modelleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu. 

Özkan Özbek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Muayene ve Gözetim Merkezi Başkanı Cengiz Gören ve Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün ile yaptığı görüşmede ise 2022 yılında TSE ve AOSB ile firmalarının ortak olarak yapmış olduğu eğitimler, çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. 

KURUM BAZLI KARBON EMİSYONU HESAPLAMASI YAZILIMI 

AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından geliştirilen ‘AOSB Kurum Bazlı Karbon Emisyonu Hesaplaması Yazılımı’ nın çalışmalarının yapıldığını belirten Özbek, bu çalışmalar tamamlandığında TSE tarafından doğrulanma süreçleri ve 2023 yılı içerisinde planlanan TSE ve AOSB ile firmalarının ortak olarak yapmış olduğu eğitimler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Düzenlemeleri ve İzlemeleri Daire Başkanı Ömür Genç ve Proje Uzmanı Volkan Şimşek ile yaptığı görüşmede ise TÜBİTAK projesi hakkında bilgi veren Özbek, Daire Başkanlığı tarafından üzerinde çalışılan Sanayi Sicil dataları ve 2023 yılında ihracat rakamlarının dataları konusunda yaptıkları çalışmalar konularında istişare bulundu.

Özbek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Alper Kahramanca ile yaptığı görüşmede, AOSB bünyesinde oluşturulan Arge ve Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu ve bu kapsamda yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi. Özbek, AOSB firmalarının çalışmış olduğu Arge projeleri hakkında bilgilendirmeler yaparak, 2023 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arge ve Tasarım Merkezleri Dairesi ile AOSB firmalarının bir araya getirileceği toplantı planlaması konusunda görüşmeler sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ayrıca, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden Dr. Cihan Yalçın ve Şule Oymagil ile görüşün Özbek, AOSB ‘nin onaylanan Dünya Bankası Projesi ve değerlendirme aşamasında olan Sanayi Bakanlığına başvurulan projeler konusunda ve AOSB tarafından yürütülecek proje takvimi hakkında istişare bulundu.