Adana Barosu üyesi avukatlar, Yeni Adana Adliyesi önünde toplanarak artan hayat pahalılığı karşısında eriyen AAÜT ve CMK ücretlerinin Avukatlık mesleğinin onuruna ve ülkemiz ekonomik koşullarına uygun bir düzeye getirilmesi için basın açıklaması ve oturma eylemi düzenledi.

Adana barosu eylem

Açıklamaya, Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz, Başkan Yardımcısı Av. Miyesser Ersalan Önenli, Genel Sekreter Av. İlker Mengü, Sayman Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Neval Yurtdaş, Av. Nevzat Elçi, Av. Gül Yalçın, Av. Erkan Çetin, önceki Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, TMMOB İl Sekreteri Ahmet Uncu, CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Av. Oya Tekin, İnsan Hakları Derneği Adana Şube Başkanı Av. Yakup Ataş, avukatlar katıldı. Basın açıklamasını Av. Semih Gökayaz okudu. Halihazırdaki ücretlerin ülke gerçekleriyle bağdaşmadığını, CMK ücret tarifesinin ise angarya seviyesinde kaldığına dikkat çeken Av. Gökayaz, açıklamasında, Adalet Bakanlığı’nda özellikle CMK ücretlerinde artış yapılması konusunda bir direnç olduğunu söyledi. Gökayaz şöyle devam etti:

"20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerin, ülkedeki ekonomik gelişmelerin gerekleriyle bağdaşmadığı, CMK Ücret Tarifesi’nin ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin oldukça altında, verilen emek ve mesainin karşılığı olmamaktan da öte, külfete dönüştüğü açıktır.

4-5 Haziran 2022 tarihlerinde TBB Delegeleriyle Ankara’da yapılan toplantıda AAÜT ve CMK Ücret Tarifesinin derhal arttırılması ve ülkedeki ekonomik gerçeklere uyarlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda TBB tarafından hazırlanmış olan ücret tarifesi 13 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmiş olmasına rağmen, yayınlanmamıştır.  5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Başkanları ile Adalet Bakanı arasında bir toplantı yapılmış, yapılan görüşmelerde, tarifelerin Eylül ayı başında yayımlanması için ortak çalışma yapılması yönünde irade ortaya çıkmıştır. Bu iradeyi  olması gereken bir yöntem olarak önemli görüyoruz.  Fakat geldiğimiz noktada özellikle CMK Ücret Tarifesinin hakkedilen düzeyde arttırılması konusunda bakanlıkta bir direnç söz konusudur.

Bugün, TBB ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirilecektir. Ceza yargılamasında avukatın varlığı işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin bir parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazıdır.  Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devleti; ücret tekeli nedeniyle, yargının kurucu unsuru, savunma için külfete dönüşen CMK görevlendirmelerini dayatmaktan vazgeçmelidir. Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki; CMK hizmetleri için AAÜT dışında bir belirleme kabul edilemez. AAÜT'nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülemez. 

AAÜT ve CMK ücret tarifelerindeki ücret artışının birlikte ve ivedilikle yapılması önem arz etmektedir. Yapılan bağımsız araştırmalarda ülkemizde yıllık enflasyon oranın % 176 düzeylerinde olduğu açıklanmaktadır. Artan hayat pahalılığı karşısında 2021 yılı Kasım ayında açıklanmış olan ücret tarifesi hükümsüz kalmıştır. CMK ve AAÜT ile belirlenen ücretler derhal avukatlık onuruna yakışır bir seviyeye getirilmelidir. TBB ve Barolar olarak içinde bulunduğumuz koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak daha önce belirttiğimiz gibi aşamalı eylem planlarını hep birlikte hayata geçirme kararlılığını ortaya koyacağımızın bilinmesini istiyoruz."

Adana Barosu

Avukatlar eyleme ‘Emeğimizin hakkını savunuyoruz’ pankartı ve dövizlerle katılırken, basın açıklamasının ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.