Alınmayan Önlemler İki Canı Hayatta Kopardı

Aksungur açıklamasında;  inşaat işçisi Bahri Ustaoğlu ve Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Doğan'ın hayatını kaybettiği göçükte, alınacak basit önlemlerle bu kazanın önlenebileceğini ifade etti.

Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Doğan’ın, üçüncü sınıfı bitirerek son senesine adım atmışken, kazanın yaşandığı inşaatta staja başladığını, stajının bitiminden sonra da çalışmaya devam ettiğini belirten Aksungur; “Yasin Doğan kardeşimiz, ne yazıktır ki gencecik yaşında, birlikte çalıştığı işçi kardeşimizle birlikte yaşamdan koparılmıştır. Öncelikle iki canın yitirilmesinden duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşarak; Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan’ın ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.

İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uncu ile birlikte inşaat alanına giderek ilk gözlemlerini yaptıklarını söyleyen Hasan Aksungur; gözlemlerini şöyle ifade etti: “ Kazanın olduğu yer, karmaşık ve makine çalışmasının zor olduğu bir alan değildir. Üstelik kazı çalışmasını yapan paletli ekskavatör bu işe uygun boyuttadır. Çoğu iş kazasında olduğu gibi alınacak önlemlerle ki bu olayda görüldüğü üzere oldukça basit önlemlerle; işten anlayan görevlinin denetiminde, en fazla bir saat fazla çalışma (makinanın) ve çok düşük bir maliyet fazlalığıyla bu kaza önlenebilirdi. İnsan hayatı değerlidir, hiçbir maliyet, iki canın değeriyle ölçülemez. Zeminden çıkarılan toprağın kazılan yerin hemen yanı başına yığılması önemli bir hatadır. Kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir göçüğün meydana geldiğini de üzülerek öğrendik. Alınmayan önlemler ne yazıktır ki iki kişiyi daha yaşamdan koparmıştır. Ön gözlem olarak belirteceğimiz hususlar şimdilik kaydıyla budur. Şubemizin araştırmaları devam etmektedir.”

Aksungur açıklamasında; iş kazalarının tedbirler alınırsa %98’inin önlenebileceğini belirterek, yapılan bilimsel araştırmaların, meydana gelen iş kazalarının yüzde 50’sinin “kolaylıkla”, yüzde 48’inin de “sistemli bir çalışma” ile önlenebileceğini ortaya çıkarttığını kaydetti.

Ancak tüm bu gerçeklere rağmen iş kazalarının eksilmeden devam ettiğini söyleyen Aksungur, 2022’nin ilk altı ayının iş kazaları sayılarını da vererek;  İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin raporlarına göre, 2022 yılının ilk altı ayında (181 günde) en az 842 işçi hayatını kaybettiğini ve % 19 ile inşaat iş kolu birinci sırada olduğunu ifade etti.

Aksungur’un açıklaması şöyle devam etti: “Yapı üretim süreci, insan iş gücü emeğine dayalı bir sektördür;  sektördeki kazaların azaltılması ve önlenmesi için tedbirlerin bilimsel ve uygulanabilir olması şarttır. Alınacak tedbirler proje üretim aşamasından başlayarak bütün üretim safhalarını içerecek şekilde insan hayatını korumaya yönelik olmalıdır. Ve işverenlerin konuya maliyet hesapları üzerinden yaklaşması engellenmelidir.

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bütüncül, çözümcü, insan odaklı bir yaklaşım sergilenemediğinden alınan önlemler yetersiz kalmakta, iş kazalarının önüne geçilememektedir. İktidarın mevzuat eksikliklerini biran önce gidererek sürdürülebilir bir üretim süreci sağlaması zaruridir. Odamızın hayata geçirdiği  “her şantiyeye bir şef” kampanyası ile şantiye şefliğinin tam zamanlı bir görev olduğunu, bunun iş kazalarını önlemekte de etkin tedbirlerden biri olacağını tekrar vurgulamak isteriz.

Emekçilerin işgücü ile yapılan her türlü üretimde, emekçilerin can güvenliği her şeyden önce gelmelidir.  Unutulmamalıdır ki ihmal edilen her konu insan hayatına mal olabilmektedir. Önlem almamak yeni ölümlere davetiye çıkarmak demektir.

Şubemiz olayın üzerinde titizlikle durmaktadır; İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak iki cana mal olan bu olayın sıkı takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”