Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizin yıllık elektrik tüketim miktarı ile elektrik enerjisinde dışa bağımlılık oranlarının açıklanması istemiyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

  • “Ülkemizde yıllık kaç kilovatsaat (kWh) elektrik enerjisi tüketimi yapılmaktadır?
  • Türkiye’nin elektrik enerjisinde dışa bağımlılık oranı nedir?
  • Ülkemizin yerli kömürle elektrik üretimi ve hidroelektrik santralleri (HES) dışında, Türkiye’nin güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi potansiyeli kaç kilovatsaattir? Bu kapasitenin yüzde kaçı kullanılmaktadır?”
  • CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2022 yılında ülkemizde toplam 331,1 TWh elektrik enerjisi tüketildiğini belirterek, “2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemizde üretilen elektrik enerjisi miktarının yüzde 58,6’sı yerli ve yenilenebilir, yüzde 44’ü yenilenebilir kaynaklardan oluşmuştur” açıklamasında bulundu. 

Halihazırda ülkemizin rüzgâr enerjisi kurulu gücünün11.580 MW, güneş enerjisi kurulu gücünün ise 10.398 MW seviyesinde olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, “2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde her iki kaynaktan elde edilen elektrik üretimi toplam elektrik üretiminin yüzde 16,1’i kadarını oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. 

2035’TE 84 TWh ENERJİ ÜRETİLECEK  

1. Çukurova Nöroşirurji İlkbahar Sempozyumu Balcalı'da Yapıldı 1. Çukurova Nöroşirurji İlkbahar Sempozyumu Balcalı'da Yapıldı

Bakan Bayraktar, “Ülkemizin yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarında orta ve uzun vadede azami fayda sağlamaya yönelik olarak hazırlanan Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre 2035 yılı için güneş enerjisinde; kurulu gücün 52,9 GW, elektrik üretimin 84 TWh, rüzgâr enerjisinde; kurulu gücün 29,6 GW elektrik üretiminin ise 90,1 TWh seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir” şeklinde açıklama yaptı. 

POTANSİYEL YÜKSEK AMA ÜRETİM AZ 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ülkemizin rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi potansiyelinin yüksek olmasına rağmen, gerçekleşen üretim oranının yüzde 16’lar seviyesinde kalmasının bu bağlamda yapılması gerekenler olduğunu gösterdiğini söyledi. Güneş ve rüzgar enerjisinden fayda sağlamada laf çok ancak icraat sınırlı kalıyor . Çevresel etki ve  doğaya sınırlı zararı bulunan güneş ve rüzgardan daha fazla enerji için faydalanmalıyız “ diye konuştu.