Hürriyetçi Eğitim Sendika üyesi öğretmenler yoğun katılım göstererek taleplerini dile getirdi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Üyeleri İş BıraktıBasın açıklamasını okuyan  basın açıklamamızdan konu başlıkları Hürriyetçi Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Ergun Ayyaldız, İş bırakma eyleminin gerekçesini açıklayarak şu bilgileri verdi:

"Bugün 2 Kasım 2022 günü mesleki itibarımız ve istikbalimiz için, meydanlarda sesimizi daha net duyurabilme adına iş bırakma eylemindeyiz.

12 madde ve iki sayfadan oluşan ÖMK, 3600 ek gösterge ve kariyer basamakları dışında itibarımıza kastedercesine hazırlanmış bir metinden ibarettir. Ve derhal düzenlenmesi gerekmektedir. Ezbere dayalı bir sınav sonucu halihazırda ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıştırılan meslektaşlarımızı daha da ayrıştırmak için yeni bir sınava ve ünvana gerek yoktur ve bu sebeple

12 Kasımda yapılacak olan Kariyer basamakları sınavının iptal edilmesi öncelikli taleplerimizdendir. Çünkü bu düzenleme öğretmenlere yapılacak basit bir zammı bile sınav şartına bağlayarak itibar suikastine başvurmaktır.

İçinde bulunulan ekonomik buhran neticesinde yoksulluk sınırının altında kalan öğretmenler, hanesini düşünmekten mesleğini düşünmekte zorlanmaktadır ve enflasyona göre vergi dilimleri yeniden düzenlenmelidir.

Ayrıca, eğitime hazırlık ödeneği ayrım gözetilmeden tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir.

Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma ve kira yardımı yapılmalı; aile-çocuk yardım tutarı iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.

Kültürümüzün ve toplumumuzun temel taşı adalet iken, adaletsiz olan mülakatlara son verilmeli liyakat esas alınmalıdır.

Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için, üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyoruz.

Tüm meslektaşlarımızın hakları için verdiğimiz bu mücadeleye siz değerli meslektaşlarımızın da omuz vermesini umuyoruz.

Haklıyız, vazgeçmeyeceğiz!

Birlikte mücadele ederek birlikte kazanacağız!

Şimdi birlik zamanıdır!"