TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’te yapılmak istenen değişikliklere ilişkin basın toplantısı yaptı.  İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur tarafından yapılan açıklamada, İnşaat Mühendisleri Odasının; yapı üretim sürecinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için şantiye şefliği görevinin düzenlenmesi hakkında kapsamlı çalışmalar yaptığı, bu çalışmaların raporlar haline getirilerek kamuoyuyla, milletvekilleriyle ve tüm ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.

Son olarak da İnşaat Mühendisleri Odasının katkılarıyla hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik taslağının, TMMOB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderildiğini söyleyen Aksungur; Bakanlığın Odalarının yaptığı çalışmaların da etkisiyle yönetmelikte değişiklik ihtiyacı duyarak, hazırladığı taslağı ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştığını ifade etti.

Bakanlık tarafından hazırlanan taslağın ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğunu beyan eden Aksungur; “Yapılan düzenleme ile şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, inşaat alanı, iş sayısı, farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak, şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinleri konularında hazırlanan değişiklikler, sorunları çözmekten çok uzaktadır” dedi.

"YAŞANAN DEPREMLERDEN DERS ALINMAMIŞTIR"

Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında güvenli yapı üretimi konusunun geldiğini söyleyen Aksungur; çok sayıda can kaybına yol açan büyük depremlerin meydana geldiği bir ülkede yaşıyor olmamıza rağmen, gerekli derslerin alınmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Yaşadığımız depremlerin ve diğer afetlerin ardından, gerek Odamız gerekse bilim insanları nelerin yanlış olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur ve koymaktadır. Günümüzde, bilimin ve teknolojinin gelişimi ile yetişmiş insan gücümüzün ulaştığı seviye, deprem konusunda hiçbir bahanenin kabul edilemeyeceği noktadadır.

Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmı inşaat hatalarından kaynaklanmaktadır. Yapı üretiminin, mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli görev, şantiye şefliğidir. Bu görevin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi, inşaat hatalarını, dolayısıyla deprem hasarlarını büyütmektedir.

Şantiye şefliğinin; bir yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi, inşaatın iş ve işlemlerinin planlanmasını sağlamanın yanı sıra, işçi sağlığı ve iş güvenliğini şantiye sahasında gözetmek gibi önemli bir rolü vardır. Bugün ülkemizde her yıl iki binin üzerinde işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyorsa ve bunun büyük çoğunluğu inşaat işlerinde oluyorsa, sorun yine şantiye şefliği görevinin hakkıyla yerine getirilmesindeki eksikliklere dayanmaktadır.

"İŞ KAZALARINA ZEMİN HAZIRLANMASIN"

Şehrimizde, 16 Temmuz 2022 tarihinde, Çukurova İlçesi Esentepe Mahallesindeki konut inşaatında meydana gelen, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Doğan ve inşaat işçisi Bahri Ustaoğlu’nun hayatını kaybettiği kaza ile bir kez daha görüldü ki; alınmayan önlemler, bilinçli ve yetkin çalışmanın olmadığı şantiyeler, iş kazalarına zemin hazırlamaktadır. Şantiye çalışmalarının yetkinleştirilmesi ve şantiye şeflerinin tam zamanlı görevlendirilmesi; yapı güvenliği kadar, çalışanların can güvenliği açısından da çok önemlidir. Bir kez daha tekrarlamak isteriz ki; Sınırlı durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefleri, TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvence altına alınmalıdır.

"ŞANTİYE ŞEFLİĞİ GÖREVİ HALKIN CAN GÜVENLİĞİNİ BİREBİR İLGİLENDİRİR"

2020 yılına ait yapı ruhsatı verilerine göre, inşaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri şantiye şefliği oranı, yüzde 45,8’dir. Yapı ruhsatlarının önemli bir oranında şantiye şefliği görevlendirmesi uygun meslek gruplarından yapılmamaktadır.

Şantiye şefliği görevinin, sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kâğıt üstünde kaldığına da şahit olunmaktadır. Türkiye gibi bir deprem ülkesinde, şantiye şefliğinin, ilgili kurum ve kuruluşun gözü önünde kağıt üzerinde kalması, halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır.

Şantiye şefliği, sürekli eğitime gereksinim duyulan bir görev alandır. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi için ilgili meslek odalarının vereceği eğitimlerle belgelendirilmesi gerekir.

Bu sorunları çözecek önerilerimize, Bakanlığın hazırladığı taslakta yer verilmemesi; Bakanlığın, yapı güvenliğine ne kadar önem verdiğinin de göstergesi olmuştur.

Halkın can ve mal güvenliğini birebir ilgilendiren Şantiye Şefliği konusunda, yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda Bakanlığın hazırladığı taslak üzerine eleştirilerimizi de içeren İnşaat Mühendisleri Odası görüşünü, kamuoyunun ve tüm ilgililerin bilgisine sunarız.”