Murat Gezici'nin şirketi Gezici Araştırma Merkezinin yaptığı anketin künyesi şöyle:

Yüreğir Belediyesi Encümen ile Komisyon Üyeleri Belli Oldu Yüreğir Belediyesi Encümen ile Komisyon Üyeleri Belli Oldu

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, Adana genelinde sosyal, ekonomik, politik ve
kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 24 - 27 Şubat 2024 tarihlerinde yapılmıştır.
Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemi TÜİK 2019 Yerel ve 2023 Genel Seçim Sonuçları dikkate alınarak, Adana
Genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.
Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4894
katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme
metodu ile toplanmıştır.
Örneklemin seçilmesinde, kota yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise
cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır

***

24 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan Gezici Araştırma Merkezi'nin anket sonuçlarına ilişkin aktarılan bilgi şu şekilde

"Araştırmaya katılan halkın 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşündüğüne ilişkin dağılım % 41,3’ü AK Parti ve MHP ortak adayı Mehmet Fatih Kocaispir oy vermeyi düşündüğünü ifade ederken % 45,9’u CHP adayı Zeydan Karalar’ a oy vermeyi düşündüğünü ifade etmektedir. Adana halkının % 58.7’si Zeydan Karaları başarılı belediye başkanı olarak görüyor. % 22’sı kısmen başarılı dediği görülüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kime oy vermek istediği arasındaki ilişki incelendiğinde AK Parti’ye oy verenlerin % 16.9’u CHP Adayı Zeydan Karalar’a oy vermeyi düşündüğünü ifade ederken % 72.3’ü MHP ve AK Parti adayı Fatih Kocaispir’e oy vermeyi düşündüğünü ifade etmektedir. MHP’ye oy verenlerin % 22’si Zeydan Karalara oy vereceğini söylüyor. CHP’ye oy verenlerin % 96.6’sı CHP Adayı Zeydan Karalar’a oy vermeyi düşündüğünü ifade etti."

adana büyükşehhir son anket