TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, “4 Aralık Dünya Madenciler Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, Madenlere ihtiyacın arttığına değindi,  aşırı kar hırsı, liyakatsizlik ve ihmallerin de büyük facialara neden olduğuna dikkat çekti.

Madenciler tarafından azize kabul edilen SantaBarbara’nın dünya madencilerine armağan ettiği gün olan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü” nedeniyle açıklama yapan JMO Adana Şube Başkanı Dr. Tatar,  Tarihi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan madenciliğin, İnsanın hayatını sürdürmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için varoluşundan günümüze kadar olan süreçte başvurduğu bir alan olduğunu anımsattı.
“Hammaddeye İhtiyaç Artıyor Ama İşçi Güvenliği Önemsenmiyor”

Geçmişten-günümüze gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede madencilik, endüstride hala önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Dr. Mehmet Tatar, “Madencilik sektöründeki olumsuzlukların tümüyle geçmişte kaldığını söyleyebilmek mümkün değildir. Günümüzde hammaddenin türü değişiklik gösterse de, tüketim miktarı artmakta bu da dolayısıyla üretime yansımaktadır. Üretimdeki bu artışa paralel olarak madencilik teknolojisindeki gelişmenin daha yavaş olması, insanı, çevreyi, işçi sağlığı ve güvenliğini önemsemeyen uygulamalar, aşırı kar hırsı, liyakatsizlik ve ihmaller çok büyük faciaların meydana gelmesine neden olmuştur.” Dedi.

“Maden Kazalarının Nedenleri Sorgulanmalıdır”
 

Aşırı kar hırsının ihmalleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar şu bilgileri paylaştı:

Dünya’da çalışanların sadece %1’i madencilik iş kolunda iken, meydana gelen ciddi kazaların %8’i madencilik sektöründe olmaktadır. Türkiye ise, iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin maliyet unsuru olarak görülmesi, en kısa zamanda aşırı üretim zorlaması başta olmak üzere faciaya dönüşen maden iş kazaları son yıllarda belirgin olarak artmaktadır. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer almaktadır.Son olarak TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinde meydana gelen grizu patlaması sonucunda 42 maden emekçimizi kaybetmemiz, kömür madenciliğinde yaşanan olumsuzlukların ve iş cinayetine dönüşen faciaların nedenlerinin sorgulanmasını bir kez daha gerekli kılmıştır.”

 

“Kamu Yararı Doğrultusunda Politikalar Üretilmesini Bekliyoruz”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, kamu yararı temelinde yerli sanayimizi destekleyen, akılcı bir madencilik politikasının oluşturulmasını beklediklerini aktaran Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar sözlerini yaptığı çağrı ile tamamladı:

“Milyonlarca yılda oluşan ve yenilenemez yeraltı kaynaklarımız olan madenlerimizin uluslararası norm ve standartlar baz alınarak aranmasını, işçi sağlığı ve güvenliğini esas alarak; çevreyi, doğal ve kültürel zenginliklerimizi koruyarak kamu yararı doğrultusunda değerlendirilmesini ve buna yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Dünya Madenciler Günü’nü ölümlerle anmayarak; yaşanası güzel bir ülkede kutlanacak bir güne dönüştüreceğimize olan inancımızla, maden kazalarında yaşamını yitiren maden emekçilerini saygıyla anıyor, madenleri arayıp bulan, işleyen, alın terleri ile maden ocaklarını aydınlatanların, tüm maden emekçilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü‘nü kutluyoruz...”