"HEPSİ DOĞADAN"

Proje ile çocuklarda çevre ve doğa bilincinin kazandırılması, gelecekte temiz ve yaşanabilir bir dünya bilincinin yaratılması hedefleniyor. Proje kapsamında çocukların gereksiz tüketimden kaçınarak, yenilenebilir kaynaklara yönelmek, evsel atıkları azaltmak gibi bireysel önlemler almanın çevre için önemini fark etmelerini, tüketen değil üreten bireyler olmaları amaçlanıyor.

Proje ile doğa bilinci oluşturmak için çocukları doğaya yönlendirerek hem bedensel hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlanacağı öngörülmekte. Ayrıca sürdürülebilir yaşam becerilerini arttıracak etkinliklerin iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi gelecek planları arasında hedef arasında değerIendiriliyor.

Proje sonunda öğrencilerde doğa bilinci oluşması, yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenerek sorumlu tüketiciler olmaları, doğal materyallerin kullanılmasıyla yaratıcılıklarının gelişmesi, sürdürülebilir yaşam becerilerinin artması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak işbirlikçi çalışma becerilerinin artması beklenmektedir.

Proje sürecinde edindiği doğa okur yazarlığı becerilerini içselleştirerek yaşam tarzı haline getirmeleri çevrelerine de örnek olmaları bekleniyor.