Mutlu Doğru, konuya ilişkin açıklamasında, ülkemizin farklı bölgelerinde sulama imkanlarının artması, alternatif ürünlere göre karşılaştırmalı üstünlük sağlaması, depolama ve TMO fiyat güvencesinin olması gibi sebeplerle son 25 yılda mısır üretiminin 2 milyon tondan 2022 yılında 8 milyon tonun üzerine çıktığını anımsattı.
 
Üretim artışındaki  başarıda öncelikle çiftçinin her geçen yıl mısır üretim tecrübesini arttırmasının, tohumculuk sektörünün gelişiminin ve Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların önemli etken olduğunu vurgulayan Mutlu Doğru, “Ancak bu yıl dünyayla paralel olarak emtia fiyatlarının pandemi sonrasında düşmesi mısır piyasalarını da olumsuz etkilemiş ve bugünlerde mısır fiyatları 2022 yılı hasat zamanının bile altına düşmüştür” dedi.
 

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaklaşık bir buçuk ay içinde hasadına Adana’da başlanması beklenen mısırda yüksek rekolte beklediklerin ifade ederek, “Ekim alanlarının artması, olumlu hava şartları ve yağışlar nedeniyle geçen yılın üzerinde rekolte bekliyoruz” diye konuştu. 

 
Doğru, buğday fiyatlarının da düşük seyretmesi ve talebin az olması sonucu TMO’nun piyasaya müdahale ederek alım yapması ve depolarını buğdayla dolduracak olması da düşünülünce mısır hasadında çiftçinin olumsuz bir tabloyla karşılaşmaması için bugünden bazı tedbirler alınması gerektiğini  bildirdi.
Bu doğrultuda mısır hasadına kadar uygulanmasını önerdikleri düzenlemeleri 10 madde halinde kamuoyunun görüşlerine sunduklarını belirten Başkan Mutlu Doğru, bu maddeleri şöyle özetledi:
 

  • 1- Mısırdan üretilen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasını acilen yükseltilmeli.
  • 2- Hayvancılık yapan işletmelere destek amaçlı ucuz mısır satış miktarları artırılmalı.
  • 3- Lisanslı depolarda mısır depolama süresini TMO için de 1 yıla indirilmeli.
  • 4- Dolar artışından da faydalanarak TMO’nun depolardaki mısır fazlasını ihraç etmesi için ihracat desteği verilmeli.
  • 5- Hasada kadar NBŞ şurup ihracatı her türlü vergi ve fondan muaf tutulmalı.
  • 6- Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki mısır ithalatını tamamen durdurarak, talepleri dünya fiyatıyla yurt içi depolardan temin edilmeli.
  • 7- Nişastadan üretilen yan ürünlere ihracat desteği verilmeli.
  • 8- Akaryakıtta kullanılan ve mısırdan üretilen bio-etanol üzerindeki vergiler hasada kadar düşürülmeli.
  • 9- Mısırdan üretilen önemli bir yem hammaddesi olan mısır kepeği ve DDGS kullanımını daha cazip hale getirmek için %18 KDV oranı sıfırlanmalı.
  • 10- Hasadın ilk başlayacağı ve üretimin çok olduğu Adana’da TMO’nun Doğankent ve Misis gibi büyük ajanslarında alım için depo hazırlığı yapılmalı.