TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi geçtiğimiz günlerde Seyhan İlçesi Pınar Mahallesinde meydana gelen asansör kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesinin açıklaması şöyle:

25.09.2022 tarihindeSeyhan ilçesi Pınar Mahallesinde bulunan bir apartmanda asansör kazası meydana gelmiştir.  Basına da yansıyan asansör kazası haberleri üzerine, Makina Mühendisleri Odası olarak kaza yaşanan adrese gidilmiştir. Alınan bilgilere göre;
Asansöre binen kat malikleri 5.kattan zemin kata kayıt verildiği; fakat asansörün zemin katta durmayarak 2.bodrum katında tampona sert bir şekilde çakılmasıyla içinde bulunan kişilerin yaralanmasına sebep olmuştur.
Yapılan incelemede, yaralanma ile sonuçlanan bu kazanın da bir ihmaller zinciri sonucu olduğu görülmüştür.
Asansörlerin montajını yapan firma tarafından eksiklerinin olduğu ve yeşil etiket alınmadığı tespit edilmiştir. Asansörlerin tam olarak kullanıma açılması, Yetkili A Tipi Muayene kuruluşuna kontrollerin yaptırılması, yeşil etiketin alınması ve İlgili İdareye tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra olmalıdır. Ancak kazaya konu binada bu işlemlerin hiçbirinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Asansör monte eden firma asansörlerin eksiklerini tamamlamamış ve bu haliyle kullanıma açmıştır. 
Yüksek binaların hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte asansörlere ihtiyaç da daha fazla artmıştır. Binalarda yapılacak asansörler ilgili yönetmelik ve standartlara uygun bir şekilde yapılmalıdır. Gerekli tüm testlerden geçtikten sonra kullanıma açılmalıdır. Aksi halde bu tür kazalar daha fazla karşımıza çıkacaktır. Asansör montajını yapan asansör firmaları, inşaatı yapan müteahhit firmalar ve İlgili İdare bu tür kazaların önlemesi için daha sıkı tedbirler almalıdır. İnsan canı bu kadar kolay tehlikeye atılmamalıdır. 
İLGİLİ ASANSÖR YÖNETMELİKLERİNE UYULMADIĞI TAKDİRDE KAZALAR MAALESEF DEVAM EDECEKTİR
Asansörler 06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği gereği tescil öncesi ilk kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda yeşil etiket alarak tescil işlemleri yapılmalıdır. (Asansörün tescili - MADDE 7 – (1) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.)
İskânı bulunmayan yeni binalarda dairelere elektrik, su, doğalgaz abonelikleri alınmakta, bu durum yapı sahiplerini iskânsız binalara ve ruhsatsız asansör kullandırmaya yol açmaktadır.
İnsan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde yer alması nedeniyle asansörler; tasarım, imalat, montaj, işletmeye alma, ruhsatlandırma ve kullanım aşamalarında ülkemizde zorunlu standartlar ve yönetmelikler kapsamına alınmıştır.
Makina Mühendisleri Odası olarak,yaşanan kaza nedeniyle yaralılara acil şifa diliyor, kamuoyunu ve ilgilileri bir kez daha uyarıyoruz.
•    Yeni yapılan iskânı bulunmayan binalarda elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerin, genel iskân olmadan kamu kurum ve özel sektöre bağlı kurumlarca abonelik işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.
•    Yeni işletmeye alınacak asansörlerin ilgili belediyelerden Asansör İşletme Ruhsatı almaları şarttır. Bu konuda en büyük sorumluluk asansörü monte eden firmalara sonrasında da yapı sahiplerine aittir.  
Kazaları önlemek adına Makina Mühendisleri Odası olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi ve bu alandaki kurum, kuruluş ve ilgili yerel idarelerle iş birliği içerisinde olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.