Geleneksel olarak her çarşamba farklı konu ve konuklarla gerçekleştirilen ÇÜTAM KültürEvi konferanslarında bu hafta moda, tekstil, sürdürülebilirlik, modada sürdürülebilirlik konuları anlatıldı. Prof. Dr. Metlioğlu, modanın “sosyal, psikoloji, iletişim, sanat, tasarım ve ekonominin konusu olan ve bu alanlarla etkileşimi üzerine kuram ve görüşler ortaya konulan bir olgu” olduğunu söyledi.

“Her Yıl Hazır Giyim Endüstrisi 2 Milyon Ton Atık, 2.1 Milyon Ton Karbondioksit ve 70 Milyon Ton Su Harcıyor.”

Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre de moda kavramının tanımını yapan Prof. Dr. Metlioğlu, modanın “değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik, belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük” olduğunu açıkladı. Modanın sadece giyimle değil, otomobilden eve, yemekten müziği birçok estetik seçimle ilgili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Metlioğlu, modanın belli bir zaman dilimini temsil etmesi nedeniyle geçici ve döngüsel olduğunu da hatırlattı. Konuşmasında, moda sektörünün çevre üzerindeki zararlarını da ele alan Prof. Dr. Metlioğlu bu zararın hammaddeden lif üretimi ile başlayıp su, enerji ve kimyasal etkenlerle devam ettiğini söyledi.  Prof. Dr. Metlioğlu ayrıca her yıl hazır giyim endüstrisinin 2 milyon ton atık, 2.1 milyon ton karbondioksit ve 70 milyon ton su harcadığını belirtti. Konuşmasının devamında modada sürdürülebilirlik konusunda değerlendiren Prof. Dr. Metlioğlu, bu kavramı “tekstilde sürdürülebilirliğin hammadde olarak kullanılacak lifin elde edilmesi sürecinden, lifin dokuma-örme veya dokunmamış tekstil ürünü hâline getirilmesi ve bu tekstil ürününün yaşam döngüsü sonunda geri dönüşüm aşamalarındaki kimyasal, enerji,  su tüketimi ve tüm bu kriterlerin çevre ve insan üzerinde yarattığı etkileri de içeren bir kavram” şeklinde tanımladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden de bahseden Prof. Dr. Metlioğlu, konuşmasını tamamladıktan sonra ÇÜTAM katılımcılarından gelen soruları da yanıtladı.

Toplantı sonunda Prof. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu’na katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik  tarafından plaket takdim edildi.