“DOĞA GELECEK NESİLLERE KORUNARAK TAŞINMALIDIR”

Her yıl Yer Bilimleri Haftası içerisinde kutlanan “Uluslararası Jeoetik Günü” nün önemine değinen JMO Adana Şube Başkanı Dr. Tatar, insanın doğadan daha fazla yararlanması, onun zararlarından korunması ve doğanın gelecek nesillere korunarak devredilmesinin yolunun, jeolojinin öneminin toplumsal bilince çıkarılmasından geçtiğini söyledi.

7. Uluslararası Jeoetik Günü`nün bu yılki temasının "Toplum İçin Yerbilimlerinin Önemini Desteklemek” olduğunu aktaran Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, “Yerkürede yaşam ve yaşamsal faaliyetler jeolojik ortamın bir parçasında sürdüğüne göre, insanlığın doğa ile her türlü ilişkisinde de, insan yaşamı üzerinde jeoloji her dönemde belirleyici olmuştur” diye konuştu.

Yıl Boyu Eğitim Verdiler, Mezuniyet Günü Serinlettiler Yıl Boyu Eğitim Verdiler, Mezuniyet Günü Serinlettiler

“JEOLOJİNİN İNSAN YAŞAMINDAKİ YERİ GİDEREK ARTIYOR”

Dr. Tatar “ Jeolojinin insan ve toplum yaşamındaki yeri ve önemi her gün biraz daha artıyor. Doğa kaynaklı olayların afete dönüşmesinde ve jeolojiyi dikkate almayan projelerde yaşanan sorunlar sonucunda bu gereksinim daha belirgin hale gelmektedir.” Şeklinde konuştu. JMO Şube Başkanı Dr. Tatar şöyle devam etti;

“Son olarak 6 Şubat 2023`te yaşadığımız, 50 binin üzerinde insanımızı kaybettiğimiz, 310 Binin üzerindeki binanın ve bu binalardaki 850.000 bağımsız birimin yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, doğrudan ve dolaylı etkileri sonucunda 150 milyar dolara yakın ekonomik kaybın tahmin edildiği Kahramanmaraş merkezli depremler, yer seçiminden başlayarak insan odaklı afet dirençli kentler yaratılmasında jeoloji bilim ve uygulamalarının ne kadar yaşamsal bir önemde olduğunu bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir.

“JEOETİK, DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ADİL BİR TOPLUM YARATILMASINA KATKI VERİYOR”

Diğer taraftan, son dönemlerde ortaya çıkan baraj, gölet, atık barajları yeri seçimi, kara ve demir yolu güzergâhları gibi mühendislik jeolojisine önem vermeyen projelerde ortaya çıkan olumsuzluklar da önemli ekonomik kayıplara neden olmuştur.  Yerbilimcilerin bilgi ve uzmanlığı, en acil küresel sorunların birçoğunu ele almak, karar verme sürecini bilgilendirmek ve her düzeyde eğitime rehberlik etmek için gerekli unsurlardan biri olmuştur. Yerbilimleri, yerel, bölgesel ve küresel sosyo-çevresel sorunların çözümlerini tartışmak, şekillendirmek ve uygulamak için topluma bilgi ve araçlar sağlarken; Jeoetik, daha sürdürülebilir ve adil bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmak için yerbilimlerinin önemini desteklemektedir.

“TOPLUM İÇİN YER BİLİMLERİNİN ÖNEMİ BİLİNÇ SEVİYESİNE ÇIKARILMASI GEREKİYOR”

Mesleki faaliyetlerin, halkın refah, sağlık ve güvenliğini en üst noktada tutmak, bilim ve mühendisliğin gerektirdiği her türlü yaklaşımı her seviyede kullanarak kamu yararının, doğal ortamın ve çevrenin korunmasını esas almak, jeoetiğin temel ilkelerinin başında geldiğini anlatan Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar “Doğaya, topluma, mesleğe ve meslektaşlarımıza olan sorumluluklarımızın daha bir artmış olduğu, insani değerlerin giderek daha fazla erozyona uğratıldığı günümüzde, toplum için yer bilimlerinin öneminin bilince çıkarılmasının daha bir anlamlı hale geldiği 7. Uluslararası Jeoetik gününü kutluyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Editör: Murat BERHUN