Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Karataş ilçesindeki Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerin bulunduğu taşınmazlar ihale ile satışa çıkarılmıştır. Önceki yıllarda üzerindeki yapılarla Otel/Turizm imarı ile birkaç kez ihale edilmiş olan taşınmazların özelleştirme süreci tamamlanamamıştır.
Bu defa 39.780,60 m2 yüzölçümlü söz konusu taşınmazların imar planı değiştirilmiş ve Ticaret-Turizm-Konut imarı getirilerek emsali 1.5, yüksekliği 8 kat olarak belirlenmiştir. 
Aralık ayı başında Adana Defterdarlığı’nca, taşınmaz üzerindeki Tesise ait yapıların yıkımı için ihale yapılmış,binaların yıkımın yılsonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Taşınmazlar üzerinde bina olmaksızın ihale edilecek olup devire sadece arazi konu edilecektir.
Deniz kıyısında yer alan taşınmaz, Karataş’ın en güzel sahillerinden birine sahip olmasının yanında, taşınmazın her iki tarafında da yeşil alan ve park bulunmaktadır.
Son teklif verme tarihi 28 Aralık olarak belirlenen İhalenin, pazarlık ve açık arttırma görüşmelerinin Ocak ayında yapılması öngörülmektedir. İhale onayının Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından imzalanacak sözleşmede, yatırımcılara %40’ı peşin olmak üzere teminat mektubu verilmeksizin 4 yıla kadar vade seçeneği sunulmaktadır.
İlan metni ve kısa tanıtım dokümanına “www. oib.gov.tr” adresinden ulaşılabilir.