"EĞİTİMİN TEMEL SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR"

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer eğitim çalışanlarının sorunlarının devam ettiğine dikkat çekti. Sezer; "Eğitim çalışanlarımızın sorunlarının biran önce giderilmesi için yetkili sendika olarak mücadelemizi etkili bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.  Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.  Eğitim çalışanlarının büyük emek harcadıkları ve pandemi koşullarının zorluğuna rağmen fedakarca gayret göstererek dönemi tamamladığını kaydeden Başkan Sezer açıklamasında; "Zor dönemlerde bile üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeye gayret eden eğitim çalışanlarının içinde bulunduğu durum göz önüne alınmalı, ‘mutsuz mecburlar’ üretme potansiyeline sahip gidişata dur denilmeli ve çözüm bekleyen sorunlarımız bir an önce çözülmelidir" dedi.

"HAKLI TALEPLERE DUYARSIZ KALINMAMALI"

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmış olmasının önemli olduğunu ancak diğer meslek kanunlarıyla mukayese edildiğinde kapsamının dar, tanınan hakların da geride olduğunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Mehmet Sezer açıklamasında; "Haklı taleplere, geçerli mazeretlere duyarsız kalınması, eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği düşürmektedir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmemesi, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşviklerin verilmemesi, birim ek ders ücreti miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmemesi, okulların ödenek ihtiyacı ve yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar konusunda ivedi çözümler beklenmektedir. Eğitim çalışanlarının düşen alım gücü telafi edilmelidir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik kaldırılmalı, kadrolu istihdam esas alınmalıdır. Ek gösterge konusundaki eksiklikler giderilmelidir. Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılmalıdır. Yönetici görevlendirme mevzuatı kalıcı ve sürdürebilir hâle getirilmelidir. Öğretmen açığı sorunu köklü bir şekilde çözülmelidir. Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılmalıdır. Öğretmenlerin yer değişikliği sürecindeki aksaklıklar giderilmelidir. Eğitim hizmeti bir bütün olarak değerlendirilmeli, hizmetli ve memurlarımızın hakları iyileştirilmelidir. Yardımcı personel ihtiyacı karşılanmalı, okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir. 20. Millî Eğitim Şûrası kararları hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer açıklamasını; "Eğitim çalışanlarımıza ve öğrencilerimize hayatlarına yenilikler katacak, huzurlu ve nitelikli bir dinlenme dönemi diliyor, mezun olan öğrencilerimizin yeni başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz" sözleriyle tamamladı.