Genel kurula katılan hekimlerin Sağlık Şehitleri anısına bir dakika saygı duruşunda bulunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş şöyle konuştu:

Kovid-19 pandemisi nedeniyle zorlu bir dönemde göreve geldik. Bu süreçte 175’i hekim olmak üzere 436 sağlık çalışanımızı kaybettik. Ruhları şad olsun. Bu yolda biz yürüsek bile süreç bizleri koşmaya teşvik etti. Pandemi sürecinde tüm kesim evlerine kapanırken, Adana Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği seferberlik ilan etmişçesine sahada görev yapmaya, can kurtarmaya çalıştık. Bu süreçte diğer akademik meslek odalarıyla ilişkilerimizi sıkı tutmaya devam ettik. ADAMOB’da aktif görev aldık. Her ay düzenli toplantılar yaparak kenti ve kentliyi ilgilendiren her konuya dahil olup, çözüm arayışlarında bulunduk. Seçilmişlerle, atanmışlarla ve siyasilerle yaygın bir diyaloğa geçtik. Gerçekten yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Yönetim olarak yoruluyoruz ama bu yorgunluğa razıyız. Eleştirilerle kendimizi geliştiriyoruz. Hekim arkadaşlarımıza daha fazla ulaşarak, dokunmak istiyoruz. Her hekimin odasına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu anlamda bizden önce yönetimlerde bulunan, emeği geçen herkese ve yönetimimize verdiğiniz destekler için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

BİLANÇOLAR OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLANDI

Hekimlerin dilek ve temenni konulu konuşmalarının ardından yıllık çalışma raporları ve bilançoların okunup, ibra edilmesi ile yeni dönem 2021-2022 bütçe taslağı oy birliği ile karara bağlandı.