TBB 46. Baro Başkanları Toplantısı,  Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde 80 baronun katılımıyla Özdemir Özok Kongre Merkezi gerçekleştirildi.  Toplantıda ; Staj Yönetmeliği’nde Yapılacak Değişikliğin Değerlendirilmesi, 2023 Yılı Ara Dönem Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMK Ücretlerinde Ara Dönem Artışı ,Adli Yardım Bütçesinin Yetersizliği gibi önemli konular ele alınarak istişare edildi.

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, gündemdeki konulara ilişkin çözüm önerilerini ve görüşlerini bildiren bir rapor sundu.

Av. Gökayaz, konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

“Yıllarca dile getirilen hukuk fakültelerinin hesapsız açılması durdurulmamıştır. Keza üniversite yerleştirmelerinde hukuk fakülteleri için başarı dilimi YÖK Genel Kurul kararı ile 100 bine çekilmişken yerleştirme kılavuzu ile geçen hafta bu oran 125 bine düşürülmüştür. Adli yardım bütçesinin yetersizliği karşısında bu yıldan itibaren CMK bütçesi de yetersiz hale gelmiştir. KVKK’nın Avukatlık mesleğini ifa etmeye engel olan durumu, Avukatlık Yasası’na eklenecek bir cümle ile giderilebilecekken soruna karşı kayıtsız kalınmaktadır. Stajyer avukatların staj dönemlerinde duruşmaları takip etmeleri önündeki engel çok kolay bir şekilde ortadan kaldırılabilecekken bu konuyu çözmeye yönelik hiçbir irade gösterilmemektedir.

Ülkenin tek elden yönetildiği, karar alma sürecinin çok hızlı olduğu bir dönemde dile getirilen sorunlar kolaylıkla çözülebilecek bu sorunların çözümüne yönelik bir ilgi gösterilmiyorsa gerekli eylem ve tavır gösterilmelidir. Önümüzdeki süreçte hazırlanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki değişiklik, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında % 100’ün üzerinde olmalıdır. CMK ücretlerindeki artış ise meslektaşlarımızın verdiği emek ve harcadıkları mesai ile artan hayat pahalılığı göz önüne alınarak % 250’den aşağı olmamalıdır. Bu oranın altında yapılacak artış kabul edilmemelidir. Gördüğümüz şu; ülkeyi yöneten irade, Avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmekte samimiyetsiz. Biz de, Ağustos ayından itibaren mesleki sorunların çözümü noktasında dayanışmayı hep birlikte yükselteceğiz.”