Geçtiğimiz dönemin son bir yılında da TMMOB Adana İKK Sekreterliği görevini yürütmüş olan Ahmet Uncu,  İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi. Ahmet Uncu, görevinin yüklediği sorumluluğun bilincinde olduğunu ifade ederek; ”TMMOB’ye bağlı Odalarımızın, Adana İKK çatısında yer alan temsilcilerine, beni bu göreve tekrar layık gördükleri için teşekkür ediyorum. TMMOB Adana İKK, bu dönemde de Adana’daki sorunların çözümü doğrultusundaki çalışmalarına ve Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı üyelerimizin mesleki haklarına sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

KENTİMİZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu;  Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, İç Mimarlar, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odalarının Adana Şubeleri ile Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana Temsilciliğinden belirlenen isimlerden oluşuyor.

Bünyesinde yukarıda adı sayılan 16 Odanın Adana temsilcilerini barından TMMOB İl Koordinasyon Kurulunda; demokrasi ve insan hakları değerlerine bağlılıkla, bilgi birikim ve araştırmalarını ortaklaştıracaklarını ifade eden Uncu; Adana’daki her soruna alanlarının teknik bilgisiyle, önerilerini sunmaya devam ederek, Adana’nın daha yaşanır bir kent olması için gayret edeceklerin beyan etti.

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE KARARLIYIZ

Uncu yeni döneme ilişkin çalışmaları hakkında şu görüşlere yer verdi: “TMMOB Adana İKK olarak, gerek ülke ve kentimiz, gerekse mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunlarına eğilirken, her zaman emekten ve halktan yana tutumundan taviz vermeyeceğiz. İnsan hakları ihlallerine, ırkçılığa, şovenizme, emek sömürüsüne, kadın cinayetlerine karşı olmaya her zamanki gibi devam edecek ve ülkemizde demokrasinin tesisi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kentimizde atılan ve atılacak olan her adımın her zaman takipçisi olacağımızı ve doğrunun yanında, yanlışın karşısında yer alacağımızı beyan ederiz.”