Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından, Gezi Davası tutuklusu arkadaşları için tutulan Adalet Nöbetlerinin 100. Günü olan 3 Ağustos 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı. TMMOB’ye bağlı Odaların Adana Şube üyelerinin yer aldığı, Mimarlar Odası Adana Şubesinde, TMMOB Adana İKK Sekreteri Ahmet Uncu tarafından yapılan açıklamada, gezi tutuklularının derhal serbest bırakılması talep edildi.

Uncu, Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu 7 arkadaşlarının, 18’er yıl ceza aldığı Gezi Davası Karar duruşmasının üzerinden 100 gün geçtiğini belirtti. Osman Kavala’nın tam 1737 gündür, diğer arkadaşlarının ise 100 gündür haksız ve suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu ifade eden Uncu; arkadaşlarının masumiyetine inandıklarını, yapılan bu hukuksuzluğu kınadıklarını söyledi.

Meslek alanlarının tarihsel birikimiyle oluşmuş temel ilkeleri çerçevesinde halka ait olanı korumak ve kamu yararını savunmanın; mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel görevi olduğunu beyan eden Uncu; “Bu görev doğrultusunda, İstanbul kentinin en önemli kamusal alanlarından biri olan Gezi Parkı’nı korumak, Gezi Parkı park olarak kalsın diye mücadele etmek, mesleki etik ilkelerimizin bir gereğiydi” dedi.

Haziran 2013’de, korunması gerekenin yalnızca kamusal alanlar olmadığını ifade eden Uncu; iktidarın, baskı politikaları, temel hak ve hürriyetleri günden güne askıya alması ile yurttaşların yaşamının daha da olumsuzlaştığını, ülkenin geleceğinin karanlığa doğru sürüklediğini kaydetti.

Gezi Direnişinin aydınlık bir geleceği savunma, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkma ile doğal alanlarımızı, meralarımızı, kıyılarımızı, ormanlarımızı, kamusal alanlarımızı koruma düşüncelerinin kesiştiği simgesel bir mekana dönüştüğünü söyleyen Uncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Gezi; ülkemizin mücadele tarihine kazınacak bir toplumsal harekettir

Gezi Direnişinde milyonlar; Toplumun ortak değerlerini bir bir sermayeye altın tepside sunan, bu gerçekliği örtmek üzere gerici bir toplum inşa etmeyi deneyen, kadına, farklı cinsel yönelimlere, sanata, etnik ve kültürel değerlere saldıran iktidarın karşısına dikildi.

Yaşadığı yenilginin yarattığı öfkeyi dizginleyemeyen İktidar, Gezi’yi defalarca yargılamaya, karalamaya çalıştı ve hep başarısız oldu.

Uzun ve bariz hukuksuzluklar içeren bir dizi girişimin ardından, son olarak kendi partisinden milletvekili aday adayı olan bir yargı mensubu üzerinden arkadaşlarımızın nezdinde Gezi’yi tutsak etmeyi amaçladılar.

Arkadaşlarımızın nezdinde milyonların örgütlülüğünü, milyonların talebini hapsetmek istiyorlar.

Biliyoruz ki bugün yaşanan derin yoksulluktan ve ülkenin çöküşünden çıkış yolu, Gezi Direnişi’nde mücadele eden milyonların örgütlülüğünden geçiyor.

Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün 100. Gününe giren Adalet Nöbetleri vesilesiyle, bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz: TMMOB ve bağlı Odaları olarak, mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi’ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

100. günde bir kez daha sesleniyoruz: Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! Gezi’den ve arkadaşlarımızdan elinizi çekin!

Biz kazanacağız, Gezi kazanacak!”