Adana Alevi Platformu Sözcüsü Sıtkı Keskin, Eğitim-Öğretim yılı açılırken yaptığı açıklamada parasız eğitim çağrısını tekrarladı.

Keskin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 

"Bildiğiniz gibi yeni bir eğitim öğretim yılına  eksikler le, aksaklıklarla ögretmenlerimizin bir kısmının sözleşmeli, bir kısmının kadrolu, bir kısmının  da ücretli olarak tanımlanması eğitim bilim verilerine aykırıdır. Aynı eğitimi almış, aynı formasyondan geçmiş egitim emekçilerinin, hak etmedikleri üçretlerle çalıştırılması;  öğretmenler arasında ayrım yapma, emeklerini hiçe sayma, ucuz iş gücü olarak görme anlamına gelir. Öğretmenin kafası rahat olmayınca ve sistemin eksik ve yanlışları, tekçi anlayışı ile  birleşince, öğretmen öğrencisine ister istemez vermesi gereken eğitimi öğretimi verememektedir. Velilerimizin ekonomik sıkıntıları; servis, yemek,  giyisi ücretlerinin paralı ve astronomik Ücretler olması, aileleri son derecek sıkıntıya sokmaktadır. Halbu ki sosyal devlet anlayışında eğitim ve öğretim vatandaşlara üçretsiz olmalıdır. 
 Bizim açımızdan ise daha önceki senelerde de belirttiğiniz gibi  yine söylemek zorunda kaldık; ne yazık ki okullarımızda verilen din derslerinin zorunlu olmaya devam etmesi ülkemizde yaşayan Alevileri ve bu dersi almak istemeyen velileri incitmektedir. Dolayısı ile derhal zorunlu din dersleri seçmeli hale gelmelidir ve müfredat tüm  inançlara göre düzenlenmelidir.  Ayrıca daha önceki senelerde yaşadığımız bazı ırkçı, mezhepçi, ayrımcı anlayışlı bazı din kültürü öğretmenlerinin Alevi öğrencilerine parmak kaldırtıp "sizler namaz kılmaz oruç tutmazsınız, siz Alevi sınız" gibi ithamlarla karşılaşmak istemiyoruz. 
    Bildiğiniz gibi ülkemiz bir mozaik şeklindedir. Türk'ü, Kürd'ü, Arab'ı, Çerkez’i  ve diğer etnik kökenli tüm vatandaşlarımızın ana dilde, parasız eğitim - öğretim görmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı ve okullarda özgürlükçü bir eğitim - öğretim verilmelidir. Hiçbir dönemde tam anlamı ile laik olmamış olan sistem son yıllarda laikliğin kırıntılarını bile ortadan kaldırmıştır. 
    Eğitim sistemi tam anlamı ile Türk-İslam sentezine, erkek egemen anlayışına uygun, tekçi eğitim verilmektedir. Ayrıca farklı inanç grupları zorunlu din dersleri ve her biri din dersine çevrilmiş olan diğer dersler aracılığı ile yıllardır asimile edilmektedirler. Eğitim hizmeti kamusal bir hizmet olarak herkese parasız olarak verilmeli ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Ders kitaplarındaki nefret söylemleri acilen ayıklanmalıdır. Eğitimin her kademesinde, barış, sevgi, vicdan, empati, saygı, çevre, okoloji gibi değerler ayrı birer ders olarak okutulmalıdır.  Ülkemizde yaşayan hiçbir çocuk; dilinden, inancından, milliyetinden, memleketinden ve cinsiyetinden dolayı horlanmamalı ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır. 
      Parasız, çağdaş, laik, demokratik, bilimsel  anadilinde eğitim verilmelidir ve  derhal müfredatlar değiştirilmelidir. kıymetli basın mensupları bu duygu ve düşüncelerle basın açıklamamıza son verirken katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşlekkür ederiz. sağolunn var olun."

ADANA ALEVİ PLATFORMU 

 • Alevi Kültür derneği Adana Şubesi
 •  Pir Sultan Abdal kültür derneği Adana şubesi
 •  Yüreğir Cemevi
 • Şakirpaşa Cemevi 
 • Ehlibeyt inanç ve kültür Vakfı 
 • Sivas Serinyayla Sosyal Yardımlaşma dayanışma kültür derneği
 •  Vartolular derneği,
 •  Dersimliler derneği
 •  Bulamlılar derneği
 •  Akdeniz Eğitim kültür vakfı 
 • Arap Halkı alevileri dayanışma derneği, 
 • Demokratik Alevi derneği Adana şubesi,