İMO'dan "Katılımcı Belediyecilik" çağrısı (V)

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi (İMO) Adana’da, insanların sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu, altyapı, trafik sorunlarının çözümü yolunda kararlı, bilimsel adımların atıldığı, ekolojik dengeyi gözeten, önce insan diyen katılımcı belediyeciliğin sürdürüldüğü yerel yönetim anlayışının hakim olmasını istedi.

Konuyla ilgili Şube binasında Yönetim Kurulu ve Teknik Danışma Komisyonu üyeleriyle birlikte basın toplantısı gerekleştiren İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, “Bunu sağlamanın zor olduğunun farkındayız. Çünkü kentlerimiz, plansız ve sağlıksız büyüme sonucu ulaşım, enerji, su, çöp, atık su gibi teknik altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığı, kültür, eğitim, sağlık konularında gelişme kaydedemeyen ve yeşil alanlardan yoksun hale gelmiştir” dedi.

Ülkemizde 17 yıldır iktidar olan anlayışın inşaat odaklı, insanı,  doğayı, çevreyi korumayan uygulamaları sonucu kentlerimizin daha da betonlaştığını, seçimlerde oy kaygısıyla, sadaka kültürü çerçevesinde ancak insanların hatırlandığını dile getiren Turanbayburt, “Kentimiz de bu durumdan payını almış; ülkede iktidar olan anlayışın Adana çapındaki uygulayıcıları tarafından, telafisi zor yatırımlar uygulamaya konulmuştur” diye konuştu.

KENT SORUNLARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ BİR BİR ANLATTI

İMO Yönetim Kurulu tarafından gündeme alınan Adana kent sorunları, Şube Teknik Danışma Komisyonunca somut olarak ele alındığını ve yeni göreve gelen yerel yönetimlere ışık tutması ve katkıda bulunması amacıyla Adana kamuoyuna sunulmasının kararlaştırıldığını dile getiren Turanbayburt, “Adana’nın başta gelen sorunlarından biri olan kent içi trafiğindeki karmaşa, iyileştirilmek bir yana her geçen gün daha da sorun teşkil eden bir duruma ulaşmıştır. Ulaşım Ana planı çerçevesinde çözümlenmesi gereken büyük yatırımlar kamuoyunda tartışılmadan, yeterli teknik analizleri yapılmadan uygulanmaya konulmuştur. Kamu yararı güden yerel yöneticilik anlayışından uzaklığın bir göstergesi olarak Adana’ya yapılacak köprü sayısıyla övünülerek başlatılan Devlet Bahçeli Köprüsü ödeneksizlikten durdurulmuşken, seçim öncesi alelacele ihale edilen Yavuzlar Köprüsü inşaatına başlanmıştır.

Teknik Danışma Komisyonumuzda yapılan incelemeler sonucu, Yavuzlar Köprüsünü de içeren Büyükşehir Belediyesinin 11.09.2018 tarih, 2018/42180 kayıt nolu ihalesinin yapılış şekliyle de sıkıntılı olduğu görülmüştür. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi olağanüstü hallerde uygulanması gereken 4737 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 B maddesi kapsamında yapılan pazarlık usulü ihale ile işin binde 2,6 gibi sembolik bir tenzilatla bir firmaya verilmiş olması, kamu zararı oluştuğu konusunda güçlü bir kanıya neden olmaktadır. Bu ihale kapsamındaki Yavuzlar Köprüsü yapımına, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi alelacele başlanılmış ve bir sorun olarak, diğer işler gibi yeni yerel yönetime devrolmuştur. Bu tip yatırımlar uzun erimli ana planlar kapsamı içinde değerlendirilmelidir. Sinanpaşa Mahallesinde 13 yıldır çözümsüz bekleyen kentsel dönüşüm sıkıntısı mevcutken; bıkmış usanmış mahalle halkını barınma, güvenlik problemleriyle çaresiz bırakıp, 550 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğindeki köprüyü Sinanpaşa’nın yıkık virane binalarına doğru uzatmadan önce Sinanpaşa’da yapılacak çok iş olduğu açıktır” açıklamasında bulundu.

Turanbayburt, yeni yerel yöneticilerden beklenilenin bu ihalenin kapsamlı bir incelemesinin yapılarak; Yavuzlar Köprüsünün kentimizdeki ulaşıma ne derece katkı sağlayıp trafik akışını rahatlatacağı, şehrin siluetine etkisi, Seyhan Nehri rekreasyon alanında yer alması, Sinanpaşa mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi beraberinde bütünsel olarak değerlendirilerek köprü inşaatına devam edip etmeme konusunda nihai karara varılmasını beklediklerini ifade etti.

İMO KENTİN GELİŞİMİNE KATKI KOYMAYA HAZIR!

Ayrıca Adana’da ana caddelere, parklara yerleştirilen sayıları hayli kabarık olan ATM ve büfelerin, zaten yürünmez durumda olan kaldırımları iyice yürünemez hale getirdiğini ve çirkin bir görüntü oluşturduğunu, İnönü Parkının eklentilerle ne hale geldiğinin buna en iyi örnek olduğunu,  kaydeden İMO Şube Başkanı Turanbayburt, şunları söyledi:

“Turgut Özal Bulvarı’nda hayata geçirilmeye çalışılan üst geçitlerin tekrar gözden geçirilerek halkın gereksinimi ve şehir siluetine etkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Ülkemizde ne yazıktır ki, birçok yerel yönetimin temel icraatı, kentsel kamusal hizmetlerin pervasızca özelleştirilmesi, planlama, imar, kentsel altyapı ve ulaşım hizmetlerinde yolsuzlukların artması, kentsel rantın yandaş ve varsıl kesimler lehine yönlendirilmesi olmuştur. Kente çakılacak her çivinin kent yaşamına katkısı doğrultusunda kararlaştırılması,  her bir kuruşun kent yararına harcanması gerektiği açıktır. Ülke şartları, yaşanan ekonomik kriz, belediyelerin borç yükleri düşünüldüğünde her bir projenin isabetli kararlara ihtiyacı vardır. Kentin gereksinimi büyük, gösterişli, mega yatırımlar değildir. Kamu yararı önceliği gözetilen, yaya, engelli, hasta, yaşlı, yoksul kesimler için ulaşılabilir bir kent yaşamı sağlayacak, vatandaşların sosyal kültürel ekonomik yaşamlarına katkı sunacak projeler, uygulamalar ön plana alınmalıdır.

İMO Adana Şubesi, kentimizde var olan sorunların aşılmasını, sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesini, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini, kent halkının, emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gereklilik olarak görmektedir. İMO Adana Şubesinin her bir üyesi yaşadığı kenti sevmektedir. Daha yaşanır bir Adana için, mesleki bilgilerimizle, örgütsel varlığımızla,  çalışmalarımızla, araştırmalarımızla kentimize hizmet vermeye, görüş ve önerilerimizi sunmaya devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.”

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 09:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER