MMO: Klasik değil, dinamik bir yönetim

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi 21. dönem programını hazırladı. Raporda, “Klasik değil, ‘Birlikte Üretme, Karar Süreçlerinde Yer Alma Ve Birlikte Yönetme’ ilkesi çerçevesinde, dinamik bir yönetim anlayışı sürdürülecektir.” denildi.

MMO: Klasik değil, dinamik bir yönetim
banner686

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 14-15 Ocak 2012 tarihlerinde yapılacak 21. dönem çalışma programını hazırlandı, “Klasik değil, ‘Birlikte Üretme, Karar Süreçlerinde Yer Alma Ve Birlikte Yönetme’ ilkesi çerçevesinde, dinamik bir yönetim anlayışının” sürdürüleceği ifade edildi.

 MMO çalışma programında,  mühendislik mesleğinin; ülkemizin ve toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, “Toplumsal ve ekonomik gelişmişliğin odağında mesleğimiz vardır. Çünkü mühendislik mesleği; dünyayı alt üst eden, üst yapıdaki statükoyu sallayan ve her iki yılda bir ikiye katlanan teknolojinin diğer adıdır.” görüşü savunuldu

 

ÖRGÜTLÜLÜK DAHA DA ARTIRILACAK

MMO çalışma programında, kamu çıkarlarının korunacağı, mesleki alanlarda sorgulayıcılığın vazgeçilmez görevleri olduğu ifade edildi. Üyelerin ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumanın esas olacağı vurgulanan çalışma programında şu görüşlere yer verildi:

“Var olan örgütlülük düzeyimizi gelecek on yılları düşünerek daha da arttırmak istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için yapacakları mücadeleye destek verilecek, onlara önderlik edilecektir.

Endüstri/İşletme Mühendislerinin kendi odalarını kurmaları için örgütlülük düzeylerinin yükselmesi yönündeki uğraşlarına geçmişte olduğu gibi destek verilecektir.

İl-İlçe temsilciliklerinin kurumsal temsil yetkisini güçlendireceğiz. Mesleki, teknik ve eğitim çalışmalarını temsilciliklere artan oranda aktaracağız. İl-İlçe temsilcilikleri kendi sorumluluk alanlarındaki işyeri temsilcilikleri ile irtibat halinde olacak, çalışmaları koordine edecektir.

 

UZMANLIK KOMİSYONLARI OLUŞTURULACAK

Mesleğinde uzman ve profesyonel, yaşamın her alanında üreten üyelerimizin bilgi ve deney birikimlerinin Oda çalışmalarına yansıtılması amacıyla uzmanlık komisyonları oluşturularak katılım mekanizmaları etkili biçimde çalıştırılacaktır.

Şube komisyonlarında yapılan çalışmaların kalıcı olmasını sağlayacak, komisyon üyelerinin üretkenliklerini destekleyecek ve yapılan üretimleri yayınlar aracılığı ile örgüte duyuracağız. Komisyonları oluştururken; ülke gündemini, toplum yararına yönelik çalışmaların organize edilmesini ve üye taleplerini göz önüne alacağız.

 

İŞSİZ ÜYELERE İŞ

 

İşsiz üyelerimize iş bulunması çalışmalarına devam edilecektir. Şube örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün örgütlü bir şekilde harekete geçirilmesi gerektiğinden yola çıkılarak üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması için tüm iletişim kanalları açık tutulacaktır.

Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Odamıza katkısının daha nitelikli olduğu gerçeğinden hareketle, MMO’nın üyelerce “ üye olunması gerekli” bir kurum olarak görülmesinin sağlanması anlayışı sürdürülecektir.”

MİEM kapsamında yürütülen kurslar ve belgelendirme çalışmalarının etkin ve yaygın olarak sürdürüleceği, bu tür eğitimlerin temsilciliklerde daha yaygın yapılacağı ifade edilen MMO çalışma programında, “Tasarlayan, üreten, ürettiğini sorgulayıp yeniden üreten”, bu döngüyü bilinçli takip eden, üretmenin verdiği hazla kişisel ve mesleki tatmine ulaşmış, hoşgörülü, üretenlere saygılı, yaşama eleştirel gözle ama kırıp dökmeden bakan, görüş, düşünce ve inanç gibi üst yapıları üretim altyapısı üzerinde şekillendiren ve böylece kendi içinde tutarlı olabilen mühendislerin yetişmesi için meslek içi eğitimlerine katkıda bulunacağız.” denildi.

Çalışma programında, 21. dönemde kongre, söyleşi ve panel etkinliklerinin  sürdürüleceği, 2013 yılında, ulusal düzeyde organize edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin 7’sinin yapılacağı,Ayrıca “meslek ve meslektaş sorunlarından yola çıkarak ülke ve toplum yararları doğrultusunda politika üretmek” ilkemiz bağlamında mesleki, ülke sorunları ve çözüm önerileri konusunda söyleşi ve panel etkinliklerinin de düzenleneceği kaydedildi. Raporda,  “Sıfır hata ile çalışmak” hedefi doğrultusunda 21. dönemde de, insan ve maddi kaynakların en iyi şekilde değerlendirilerek etkin ve yeterli hizmet üretileceği belirtilerek şöyle denildi:

BİRLİKTE ÜRETMEK BİRLİKTE PAYLAŞMAK

“Meslek alanlarımızın düzenlenmesi ile ilintili tüm yasal süreçlere bilimsel ilkeler, mesleki birikimlerimiz ve kamu çıkarları temelinde müdahil olacağız ve kamuoyu yaratmak için uğraş vereceğiz. Meslek alanlarımızda standartların yerleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüteceğiz.

Üyelerimiz arasında haksız rekabetin önlenmesi, ortak anlayışların yerleşmesi, teknik esaslara uyulması ve uygulamada meslek etiğinin gözetilmesi konusunda gerekli önlemler alınacaktır.

Kamu adına, tarafsız, objektif, teknik standartlara uygun gerçek mesleki denetimleri meslek odalarının yapabileceği gerçeğinden hareketle ilgi alanımıza giren alanlarda yetki alma konusunda yapılacak merkezi çalışmalara destek verilecektir.

TMMOB’ ye bağlı diğer Oda birimleriyle TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu önderliğinde örgütsel iletişimi geliştirerek “birlikte üretmek, birlikte paylaşmak” anlayışı çerçevesinde tüm çalışmalara aktif katkı konulacaktır.

Kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek odaları, sendikalar ve demokratik kuruluşlarla ortak amaç ve paydalarda güç ve eylem birliktelikleri oluşturulacaktır.

Yaşanılası bir kent özlemimiz doğrultusunda Şubemiz etkinlik alanındaki yerel yönetimlerle sağlıklı ve kurumsal işbirliği temelinde çabalarımız sürdürülecektir.

Bilim - teknoloji ilişkisi ve bilim adamı-mühendis işbirliğinin öneminden hareketle. bölgemizde yer alan üniversitelerle bilgi paylaşımı temelinde etkinlikler yapılacaktır.”

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz